Poproś o kontakt telefoniczny! Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego!

Usługi

Grupa Lhoist to światowy lider w branży produktów na bazie wapna, wapna dolomitowego i minerałów, który posiada ponad 100 obiektów w 25 krajach.

Jesteśmy w stanie oferować korzystne cenowo rozwiązania do największej liczby zastosowań dzięki: 

 • produktom jakości premium
 • niezawodnym dostawom na całym świecie
 • doskonałej obsłudze klienta i specjalistycznej wiedzy technicznej

Ofertę dodatkowo wzbogacają usługi naszego zdolnego, międzynarodowego zespołu badawczo-rozwojowego i lokalnych centrów technicznych w Europie, obu Amerykach i Azji, wspieranych dzięki strategicznej współpracy z uczelniami wyższymi i partnerami przemysłowymi. Ponadto ściśle współpracujemy z projektantami i producentami systemów oczyszczania gazów spalinowych (FGT), jak również doradcami technicznymi i firmami technologicznymi.

 

NASZA WIEDZA JEST DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

.

OUR EXPERTISE AT YOUR SERVICE

Od ponad 20 lat ośrodek badawczo-rozwojowy (B+R) firmy Lhoist opracowuje innowacyjne produkty na bazie wapna, zapewniając obsługę techniczną i tworząc wiedzę specjalistyczną z zakresu zastosowań na rzecz branży FGT. Na całym świecie nasze zespoły B+R ściśle współpracują z lokalnymi pracownikami handlowymi Lhoist i klientami.

W naszych laboratoriach do badania charakterystyki świeżych sorbentów i pyłów odpadowych FGT z instalacji klientów stosowany jest najnowszy sprzęt analityczny. Opracowaliśmy także testy aplikacyjne, aby móc dokonywać analiz porównawczych skuteczności sorbentów we wszelkiego rodzaju zastosowaniach FGT.

Usługi analityczne

Celem naszych usług analitycznych jest lepsze poznanie procesu oczyszczania gazów spalinowych (FGT). Dokonujemy tego poprzez analizowanie sorbentów w postaci stałej, produktów reakcji i materiałów pyłowych. Dzięki pobraniu próbek z Państwa instalacji FGT nasi eksperci potrafią ocenić jej skuteczność, dokonując szczegółowej analizy materiałów. Stosowane przez nas techniki analityczne obejmują:

 • międzynarodowe standaryzowane metody testowe
 • pomiary powierzchni i objętości porów (metody BET i BJH)
 • makrorozkład rozmiarów porów
 • analizę rozmiaru cząsteczek
 • rozmaite techniki analizy termograwimetrycznej (TGA)
 • rekonstrukcję fazy i składu odpadów z oczyszczania gazów spalinowych
 • oceny właściwości przepływowych proszków
 • testy wymywania (TCLP)

Testy skuteczności dla danego zastosowania

W naszym laboratorium jesteśmy w stanie dokonywać symulacji procesów oczyszczania gazów spalinowych (FGT) za pomocą sprzętu w skali laboratoryjnej i pilotażowej. Odtwarzając warunki robocze, potrafimy określić skuteczność sorbentów. Nasze testy wykorzystujemy do projektowania nowych instalacji i optymalizacji procesów u klientów, a także do zapewniania najwyższej jakości i konkurencyjności wytwarzanych przez nas produktów.

Możliwości, jakie daje sprzęt w skali laboratoryjnej

 • w pełni zautomatyzowane badania złoża stałego pod kątem zdolności absorpcyjnej gazów kwaśnych związanych sorbentem suchym.
 • zdolność sorbentów suchych do absorpcji rtęci (w formie jonowej lub metalowej)
 • zdolność sorbentów suchych do absorpcji dioksyn i lotnych substancji organicznych
 • test zdolności absorpcyjnej sorbentów w formie granulowanej
 • testy reaktywności mleka wapiennego w zastosowaniach obejmujących oprysk suchym absorbentem
 • testy reaktywności wapienia w zastosowaniach obejmujących oczyszczanie na mokro

Możliwości, jakie daje sprzęt w skali pilotażowej

 • spływowy przepływowy aparat reakcyjny do testów usuwania wewnątrz przewodów za pomocą metody  wtrysku suchego sorbentu (DSI)
 • spływowy przepływowy aparat reakcyjny z filtrem workowym do testów filtracji DSI
 • aparat reakcyjny symulujący pracę skrubera cyrkulacyjnego (CDS), w tym kondycjonowanie odpadów

  Aby zapewnić optymalne działanie Państwa procesu FGT, nasze zespoły ściśle z Państwem współpracują. Współpraca ta jest oparta na różnego rodzaju narzędziach i usługach. Wizyty w Państwa zakładzie pozwalają naszym ekspertom pobrać próbki odpadów z procesu FGT i dokonać pomiarów składu gazów spalinowych. Symulacje komputerowe, wykonywane przy użyciu obliczeniowej dynamiki płynów i kinetycznych modeli reakcji, umożliwiają w sposób precyzyjny przewidywać przebieg procesu oczyszczania w Państwa zakładzie. Mamy do dyspozycji opracowany przez nas sprzęt procesowy, którego zadaniem jest polepszenie przemysłowej skuteczności naszych sorbentów w Państwa systemie.

  Modelowanie procesów

  Dzięki zastosowaniu obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) możemy przeprowadzać symulację makroskopową zachowania naszych sorbentów podczas procesu mieszania z gazami spalinowymi. CFD pozwala nam na przykład określić optymalną pozycję lanc wtryskowych tak, aby wykorzystać dynamikę przepływu gazów spalinowych w przewodzie.

  Dzięki kinetycznym modelom reakcji możemy w mikroskopijnej skali określać potencjalną reaktywność naszych sorbentów jako funkcji składu gazów spalinowych i warunków, w których odbywa się proces. Złożone interakcje między składem gazów, strukturą porów sorbentu, lokalizacją wtryskui instalacją do separacji cząsteczek są rejestrowane jako predykcyjne modele techniczne.

  Sprzęt procesowy

  Opracowaliśmy własny sprzęt, który pozwala uzyskać maksymalną skuteczność naszych produktów w Państwa systemie.

  System wtrysku ze zwężkami Venturiego

  Do oprysku gazów spalinowych suchym sorbentem wtryskiwacz Venturiego wykorzystuje przepływ powietrza wtórnego. Dzięki temu można uzyskać lepsze przenikanie chmury sorbentu i rozproszenie w gazach spalinowych. Wtryskiwacz Venturiego szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku wprowadzania sorbentuwewnątrz pieca, gdzie odpowiednie rozproszenie ma kluczowe znaczenie.

  Infradźwiękowy system przeciwzatkaniowy

  Aby zapobiec zatorom wewnątrz rur, system infradźwiękowy emituje fale dźwiękowe niskiej częstotliwości wewnątrz rur transportujących sorbent pod ciśnieniem. Dzięki takiemu rozwiązaniu czas konserwacji zespołu oprysku sorbentem jest krótszy, a dozowanie produktów Sorbacal® odbywa się sprawniej.

  Systemy produkcji mleka wapiennego

  W ofercie posiadamy kilka systemów pozwalających na przygotowanie mleka wapiennego na bazie produktu Sorbacal®Q albo Sorbacal®H.
  Porta-Batch® to instalacja zasilana olejem napędowym do gaszenia na gorąco, która jest dostępna na rynku Stanów Zjednoczonych. W Europie zaś oferujemy usługi systemem Duwa-Matic®. Nasze instalacje pozwalają wytwarzać pełnowartościowe i powtarzalne składowo partie wapna gaszonego jedna po drugiej. Z uwagi na kontrolowane warunki produkcji pozwalające uzyskać mały rozmiar cząsteczki nasze wapno gaszone cechuje się bardzo wysoką reaktywnością.
  Możliwości w zakresie magazynowania są zróżnicowane w zależności od Państwa potrzeb. Jesteśmy w stanie przechować od 1 m3 do 150 m3 mleka wapiennego oraz od 30 do 1000 ton metrycznych wapna luzem.

  Systemy magazynowania i dozowania sorbentów

  Firma Lhoist jest w posiadaniu floty silosów magazynujących i systemów dozowania. Zapewniamy również zespoły techników, którzy mogą zająć się instalacją wyżej wspomnianego sprzętu w Państwa zakładzie. Systemy dozowania, które pierwotnie stosowaliśmy do testów u klienta, są obecnie często wypożyczane na dłuższe okresy. Zapewniają niezawodność i precyzję dozowania naszych sorbentów w ramach Państwa procesu.

  Szacunkowe ilości zużycia sorbentu

  Ponad dwadzieścia lat doświadczenia w zakresie komercyjnych instalacji oczyszczania gazów spalinowych (FGT) w połączeniu z naszymi teoretycznymi technicznymi modelami reakcji pozwala naszym ekspertom ustalać szacunkowe zużycie produktów Sorbacal®. Ta usługa jest skierowana do projektantów sprzętu i producentów nowych instalacji FGT. Korzystają z niej także zespoły naszych pracowników zajmujące się rozwiązywaniem problemów i optymalizacją już istniejących instalacji.

   

  Posiadamy wszystko, czego potrzeba do przeprowadzania testów na miejscu w zakładzie klienta, czyli nasz własny sprzęt do oprysku i magazynowania, wyspecjalizowane spółki działające w dziedzinie oprysku i zainstalowaną u Państwa instalację.

  Podczas testów zespoły techników wykorzystują nasze przenośne analizatory gazów spalinowych z połączeniem internetowym do pomiaru skuteczności usuwania gazów oraz do pobierania próbek sorbentów i odpadów na potrzeby szczegółowej analizy już w naszych laboratoriach.

  Nasi eksperci mogą dokonać oceny i rozwiązać problemy w zakresie Państwa procesów, w tym te związane z:

  • przygotowaniem mleka wapiennego
  • gaszeniem wapna na mokro i sucho
  • magazynowaniem w silosach
  • transportem pod ciśnieniem
  • opryskiem sorbentem

  Działania logistyczne składające się na proces dostawy gotowych produktów do naszych klientów o zróżnicowanym profilu są uzależnione od odległości, pozycji geograficznej i ograniczeń magazynowych na miejscu, jak również dostępnych środków transportu.

  Rozwiązania intermodalne

  Stworzyliśmy rozwiązania intermodalne pozwalające na długodystansowy transport naszych produktów w dużych workach i luzem w dowolne miejsce na świecie za pośrednictwem:

  • krajowego i międzynarodowego transportu drogowego
  • kolejowych rozwiązań logistycznych
  • usług i przewozów barkowych z terminali śródlądowych
  • magazynowania w specjalnych obiektach w terminalach śródlądowych i portach morskich na całym świecie
  • nowoczesnego portowego sprzętu załadunkowego
  • krótko- i długoterminowych czarterów jednostek pływających

  Zapasy zarządzane przez producenta (VMI)

  Dzięki temu nowoczesnemu systemowi zarządzania łańcuchem dostaw jesteśmy w stanie zarządzać Państwa zapasami. Aby zaplanować optymalny czas dostawy i ilość uzupełnianych zapasów, wykorzystujemy – w ścisłej współpracy z Państwem – elektronicznie przesyłane dane dotyczące stanów magazynowych. Nasze kompleksowe rozwiązanie VMI oznacza dla Państwa szereg korzyści.

  • Mają Państwo wiedzę na temat bieżących stanów magazynowych – niezależnie od czasu i miejsca. Spowolnienia czy niedobory materiału już nigdy nie będą problemem.
  • Otrzymują Państwo automatyczne powiadomienia, gdy poziom zapasów w silosach i zbiornikach spadnie poniżej zdefiniowanej wartości.
  • Mają Państwo możliwość szybkiego powtarzania zamówień w sposób elektroniczny.
  • Zyskują Państwo optymalne i proste środki do obsługi i uzupełniania stanów magazynowych.

  Ogólnie rzecz biorąc, zaopatrzenie staje się dziedziną nastręczającą mniej problemów i wymagającą mniej czasu i pracy.

  Uzyskaj więcej informacji o usługach logistycznych i pomocy technicznej, kontaktując się z naszymi ekspertami!