Poproś o kontakt telefoniczny! Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego!

Improving customer process flexibility and FGT performance with Sorbacal® CDS

Steel-Sintering - Austria

Voestalpine Stahl Donawitz operates four efficient CDS units at their sinter plant with typical recirculating moisture content (6 wt%). They were keen to evaluate Lhoist innovative Sorbacal CDS® sorbent with improved flowability. Discover the additional benefits achieved with up to 15 wt% residue moisture content.

Czytaj dalej

Sorbacal® CDS : Added values at sludge incinerator of water treatment plant

Sludge incinerator - Denmark

Biofos Lynetten is a Danish water treatment plant which incinerates its residual sludge. BIOFOS had some difficulties with their FGT process which lead to heavy operational costs. Discover how Sorbacal® CDS allowed BIOFOS to re-balance their overall FGT system and secure reliable operations and lower maintenance costs.

Czytaj dalej

Usuwanie SOx w ramach procesu suchego przy pięciokrotnie mniejszym zużyciu

Fabryka cegły - Belgia

W przypadku pewnej belgijskiej fabryki cegły napotkano na trudności z emisjami SO2, SO3 i w mniejszym stopniu emisjami HCl i HF. Klient poszukiwał kompleksowego rozwiązania, które będzie w stanie sprostać obecnym i przyszłym normom emisji. Firma Lhoist wdrożyła na miejscu u klienta trzymiesięczny program testów. Zobacz, jak produkt Sorbacal® SP okazał się być zdecydowanie najlepszym z testowanych sorbentów, zapewniając nawet pięciokrotnie mniejsze zużycie.

Czytaj dalej

Optymalizacja usuwania SO2 dzięki udoskonaleniu systemu półsuchego

Elektrownia - Polska 

Bardziej restrykcyjne regulacje z zakresu emisji gazów kwaśnych, w szczególności SO2, skłoniły kierownictwo zakładu do realnego udoskonalenia skuteczności procesu oczyszczania gazów spalinowych. Dowiedz się, jak udoskonalono istniejące instalacje zarówno w kwestii niezawodności, jak i skuteczności – a wszystko bez konieczności dokonywania kosztownych inwestycji w nowy sprzęt do mokrego procesu oczyszczania gazów spalinowych (FGT). 

Czytaj dalej

Selektywne usuwanie SO2 metodą oprysku sorbentem wewnątrz pieca

Spalarnia odpadów przemysłowych - Belgia

Zobacz, jak suchy oprysk sorbentem Sorbacal® SP w połączeniu z pomocniczym wtryskiem w bardzo wysokiej temperaturze pozwolił nie tylko selektywnie usunąć SO2, ale również znacznie zredukować całkowite zużycie sorbentu.

Czytaj dalej

Gotowość na przyszłe limity emisji poprzez zwiększanie skuteczności FGT

Zakład produkcji cementu - Francja

Klient poprosił firmę Lhoist o zainstalowanie stałej  instalacji wykorzystującej sorbent Sorbacal® SP począwszy od składowania, aż po wtrysk. Instalacja ta jest zaawansowana  nie tylko z punktu widzenia ochrony środowiska, ale również przystosowana do ograniczeń zakładu. Współpraca klienta i firmy Lhoist trwa nadal, gdyż klient poszukuje jeszcze doskonalszych procesów oczyszczania, które będą w stanie spełnić wymogi przyszłych przepisów w zakresie mikrozanieczyszczeń. Dowiedz się więcej o naszych spersonalizowanych usługach dla tego klienta.

Czytaj dalej

Zamiana wodorowęglanu sodu na suchy wtrysk produktem Sorbacal SP na potrzeby usuwania SO2

Zakład przeróbki odpadów komunalnych - Francja

Właściciele zakładu pragnęli znacznie zredukować poziomy emisji gazów kwaśnych poniżej ustawowych limitów, w szczególności jeśli chodzi o SO2. Testy wykazały, że pakiet rozwiązań firmy Lhoist obejmujący instalację Sorbacal® Injecto-Matic i sorbent Sorbacal® SP jest w stanie spełnić wyśrubowane oczekiwania klienta w zakresie emisji.  Dowiedz się, jak rezultaty uzyskane w wyniku optymalizacji warunków oczyszczania potwierdziły znaczące oszczędności w zakresie kosztów operacyjnych.

Czytaj dalej

Większa skuteczność ograniczania emisji SO2 i HCl dzięki zastosowaniu procesu suchego

Elektrownia na biomasę - Niemcy

Klient zauważył, że poziomy emisji SO2 i HCl stale rosną. Ponadto dostrzegł, że od czasu do czasu posiadany system oczyszczania gazów spalinowych nie jest w stanie zapewnić pełnych możliwości technicznych z powodu zmian w składzie gazów spalinowych. Poznaj wynik naszych rozwiązań dotyczących technologii dozowania, parametrów ograniczania i warunków pracy filtra tkaninowego przy zastosowaniu sorbentu Sorbacal® SP.

Czytaj dalej

Skuteczniejsze selektywne usuwanie SO2 za pomocą wtrysku sorbentem Sorbacal SPS w bardzo wysokiej temperaturze

Spalarnia odpadów - Francja

W przypadku tej spalarni zastosowanie produktu Sorbacal® SPS pomogło ograniczyć emisje SO2, a zarazem ograniczyć zużycie sorbentu na etapie przed stacją filtrów workowych zakładu. Dowiedz się, w jaki sposób – oprócz tych bezpośrednich korzyści ekonomicznych – klient był w stanie z łatwością wykorzystać ponad 35% standardowych odpadów przemysłowych.

Czytaj dalej

Usuwanie gazów kwaśnych i selenu – wysoce skuteczne ograniczenie emisji dzięki produktowi Sorbacal® SPS

Zakład produkcji szkła - Europa

W zakładzie wytwarzającym tafle szklane stosowano wcześniej dwa różne sorbenty, które wymagały specjalnego traktowania przy ich przechowywaniu, a także recyklingu generowanych odpadów. Zobacz, w jaki sposób produkt Sorbacal® SPS pozwolił spełnić potrzeby klienta w zakresie wysoce skutecznego rozwiązania do ograniczania emisji, które dodatkowo znacznie uprościło procesy eksploatacji i zarządzania dostawami. 

Czytaj dalej

Ograniczenie emisji SO2 o ponad 80% dzięki procesowi łączonemu wykorzystującemu produkt Sorbacal® SP

Spalarnia stałych odpadów komunalnych - Europa

Kierownictwo spalarni stanęło przed wymagającym zadaniem ograniczenia stężenia SO2 do poziomu poniżej limitów emisyjnych. Zobacz, jak udało się ponad pięciokrotnie ograniczyć stary poziom emisji SO2, dodając zaledwie 20-25% produktu Sorbacal® SP do całkowitej dawki wapna hydratyzowanego  stosowanej w trakcie procesu.

Czytaj dalej

Niższe stężenia gazów kwaśnych dzięki prostszemu i skuteczniejszemu zarządzaniu mediami

Spalarnia odpadów płynnych - Francja

W wyniku wprowadzenia nowych przepisów emisyjnych w zakładzie klienta zaszła konieczność wdrożenia procesu oczyszczania gazów spalinowych na potrzeby odzyskiwania pyłów i neutralizacji gazów kwaśnych. Firmę Lhoist poproszono o dobór sorbentu, który będzie najbardziej odpowiedni do instalacji do procesu suchego. Poznaj szczegółowe informacje na temat skuteczności produktu Sorbacal® SP w dziedzinie odsiarczania i odchlorowywania, nawet w przypadku najbardziej wymagających warunków eksploatacji.

Czytaj dalej

Wtrysk suchego sorbentu w celu ograniczania emisji HCl i SO2

Międzynarodowy producent cementu - USA

Nasz zespół ds. oczyszczania gazów spalinowych przeprowadził testy porównujące standardowe wapno uwodnione z produktem Sorbacal® SP, czyli udoskonalonym wapnem  hydratyzowanymdo zastosowań z zakresu ograniczania emisji. W każdym przypadku testowym Sorbacal® SP wypadł lepiej od standardowego wapna uwodnionego. Dowiedz się, dlaczego proces DSI wykorzystujący wapno uwodnione to najbardziej skuteczne rozwiązanie.

Czytaj dalej

Proces łączony obejmujący produkt Sorbacal®, zapewniający niższe emisje i koszty

Spalarnia odpadów - Francja

Zakład z instalacjami do oczyszczania gazów kwaśnych za pomocą wapna gaszonego w drodze procesów półmokrych potrzebował obniżyć poziom zanieczyszczeń. Zobacz, jak testy firmy Lhoist wykazały skuteczność sorbentu Sorbacal® SP i jak ilość spalanych odpadów zwiększyła się, zapewniając całkowite spełnienie norm emisyjnych.

Czytaj dalej