Poproś o kontakt telefoniczny! Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego!

PROCESY ŁĄCZONE

Wiele Opcji

Dodanie rozwiązania takiego jak wtrysk suchego sorbentu (DSI) albo bezpośredni wtrysk sorbentu do komory kotła (FSI) do istniejącej instalacji oczyszczania spalin (FGT) pomaga zwiększyć zakres i skuteczność wychwytywania zanieczyszczeń. Taka konfiguracja jest prostsza i tańsza niż innego rodzaju rozwiązania.

Rozwiązanie firmy Lhoist

Ogólnie rzecz biorąc, metoda DSI może być używana w połączeniu z dowolnym, dostępnym obecnie na rynku procesem oczyszczania spalin (FGT), w tym wszystkimi procesami mokrymi bądź suchymi. Cel procesów łączonych jest przeważnie dwojaki:

Wyeliminowanie nowego typu zanieczyszczenia, którego nie można usunąć za pomocą istniejącego procesu FGT, przykładowo:

  • Oprysk sorbentem Sorbacal® SPS na potrzeby selektywnego usuwania HF w elektrowni wytwarzającej energię z odpadów, w której do eliminacji SO2 i HCl stosuje się wodorowęglanu sodu.
  • Oprysk sorbentem Sorbacal® SP na potrzeby usuwania HCl na etapie późniejszym niż kocioł CFB zasilany paliwem węglowym albo odpadowym wykorzystujący wapień do miejscowego usuwania SO2.
  • Oprysk sorbentem Sorbacal® SP na etapie wcześniejszym niż płuczka wodna w elektrowni węglowej, na potrzeby selektywnego usuwania SO3 lub HF w celu zmniejszenia efektów zanieczyszczania podgrzewacza powietrza, korozji i „niebieskiej chmury” (emisja aerozolu kwasu siarkowego).
  • Wtrysk Sorbacal® Micro przed jednostką filtracyjną w celu usuwania rtęci w elektrowniach opalanych węglem wyposazonych w układ mokrego odsiarczania. 

Zwiększenie skuteczności usuwania istniejącego procesu FGT, przykładowo:

  • Oprysk sorbentem Sorbacal® SPS w kilku lokalizacjach procesu na potrzeby optymalnego usuwania SO2.
  • Oprysk sorbentem Sorbacal® SPS w kotle (FSI) w elektrowni wytwarzającej energię z odpadów na potrzeby dodatkowego ograniczenia emisji SO2 przed istniejącą instalacją FGT (DSI/SDA).
  • Oprysk sorbentem Sorbacal® SP przed albo po procesie SDA na potrzeby usuwania HCl i SO2. Ta powszechnie stosowana kombinacja procesów jest często nazywana metodą suchą na 3/4 albo modyfikowaną, uwarunkowaną sorpcją suchą.
  • Oprysk sorbentem Sorbacal® SP na potrzeby lepszego usuwania SO2 na etapie późniejszym niż węglowy kocioł CFB wykorzystujący wapień do miejscowego usuwania SO2.

Korzyści

Każdy proces łączony stanowi unikatowe rozwiązanie dostosowane do specjalnych potrzeb danego klienta. Nasi eksperci służą Państwu wiedzą przy wyborze odpowiedniego typu procesu i sorbentu. Dzięki ich pomocy mogą Państwo zoptymalizować i udoskonalić posiadaną konfigurację oczyszczania spalin (FGT). Na podstawie dokonanej oceny eksperci naszego Działu technicznej obsługi klienta mogą przeprowadzić na terenie zakładu próby potwierdzające skuteczność proponowanego rozwiązania.

Wychwytywane zanieczyszczenia

Znajdź optymalne rozwiązanie pod kątem swoich procesów i instalacji, kontaktując się z naszymi ekspertami.