Poproś o kontakt telefoniczny! Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego!

Oferta naszych produktów

Sorbacal® to grupa produktów stworzonych specjalnie z myślą o oczyszczaniu gazów spalinowych (FGT). Nasze sorbenty zapewniają wyśmienite rezultaty w wielu branżach wykorzystujących rozmaite procesy i typy paliw: począwszy od węgla aż po biomasę i paliwo z odpadów (RDF).

Sorbacal® MICRO

Wytwarzane na zamówienie mieszanki sorbentów wapniowych, węglowych i mineralnych

Firma Lhoist dostarcza na zamówienie mieszanki produktów dobrane w zależności od ilości poszczególnych mikrozanieczyszczeń (i gazów kwaśnych) występujących w gazach spalinowych, jak również parametrów procesu. 

Nasze wiodące na rynku produkty na bazie wapna hydratyzowanego, Sorbacal® SP i SPS, mogą być mieszane z wysokiej jakości addytywami, jak np. węglem aktywnym, aktywowanym węgle brunatnym czy sorbentami mineralnymi. Taka mieszanka pozwala wychwytywać za pomocą jednego sorbentu zarówno kwaśne zanieczyszczenia gazowe, jak i mikrozanieczyszczenia – wszystko w ramach pojedynczego systemu DSI. Ponadto mieszanina zawierająca sorbent wapniowy zmniejsza ryzyko zapłonu bądź eksplozji sproszkowanego węgla aktywnego.

Mieszanki można dostosowywać do charakterystyki działalności zakładu.

Inne: H3PO4, HBr, zanieczyszczenia organiczne, takie jak PCB, PAH i zapachy​PROCESY OCZYSZCZANIA GAZÓW SPALINOWYCH

Sorbacal® G

Odczynnik wapniowy w granulkach do absorberów ze złożem stałym

Sorbacal® G to syntetyczny odczynnik wapniowy w granulkach składający się z węglanu wapnia i hydratu. Opracowano go specjalnie pod kątem użycia w absorberach ze złożem stałym i jest głównie wykorzystywany do neutralizacji HF, SO2, SO3 i HCl.

Wychwytywane zanieczyszczenia

Inne: H3PO4, HBrPROCESY OCZYSZCZANIA GAZÓW SPALINOWYCH

Sorbacal® C

Kruszony i zmielony wapień wysokiej czystości

Sorbacal C® to gama produktów na bazie skruszonego i zmielonego wapienia (węglan wapnia, CaCO3) o wysokiej czystości oferowanych w zróżnicowanych rozkładach ziarnowych (PSD). Posiadamy wiedzę umożliwiającą zaoferowanie optymalnego PSD: począwszy od ziaren odpowiednich do absorbera ze złożem stałym (PBA) aż po granulki do cyrkulacyjnego kotła ze złożem fluidalnym (CFB), a także od drobnych aż po bardzo drobne cząsteczki do systemów płuczki wodnej i suchego oprysku.

W połączeniu z bardzo efektywnymi rozwiązaniami logistycznymi produkt Sorbacal C® to korzystny cenowo sorbent na bazie wapienia do płuczek wodnych do wymuszonego utleniania wapieniem (LSFO), kotłów  z cyrkulacyjnym  złożem fluidalnym (CFB)/kotłów  pęcherzowym złożem fluidalnym (FBB) i absorberów ze złożem stałym. Ponadto dzięki czystości i wysokiej bieli gipsowe produkty uboczne stają się bardziej wartościowe.

Wychwytywane zanieczyszczenia

Inne: H3PO4, HBrSorbacal® SL

Mleko wapienne, które jest gotowe do użycia

Sorbacal® SL to gotowe do użycia mleko wapienne, które może być używane w procesach półsuchych/mokrych bądź oprysku suchym absorbentem, jak również w niewielkich mokrych instalacjach FGT.

Sorbacal® SL składa się w 5-50% z Ca(OH)2 zawieszonego w wodzie. Jakość i reaktywność mleka wapiennego zależą od charakterystyki wapna i jakości wody (skład chemiczny, temperatura, rozmiar cząsteczek), jak również od warunków gaszenia.

Dzięki gotowości do użycia produkt Sorbacal® SL eliminuje niepewność i złożoność operacyjną gaszenia na miejscu. Wnikliwie kontrolowane warunki produkcji zapewniają niezmiennie wysoką jakość

Wychwytywane zanieczyszczenia

Inne: H3PO4, HBrSorbacal® Q

Wysokiej jakości wapno palone o zróżnicowanych rozkładach ziarnowych

Sorbacal® Q to wapno palone albo inaczej tlenek wapnia (CaO), który jest używany w bardzo wielu procesach odsiarczania spalin (FGD). Zmielony produkt może być dostarczany w zróżnicowanych rozkładach ziarnowych (PSD) – od brył po bardzo drobny proszek (0-90 µm) – i zawierać ponad 92% dostępnego CaO według metody pomiarowej zgodnej z normą PN-EN 459.

Produkt Sorbacal® Q może zostać użyty do produkcji mleka wapiennego i wapna hydratyzowanego do systemów oprysku suchym absorbentem (SDA), skrubera cyrkulacyjnego do pochłaniania na sucho (CDS) i mokrych systemów FGD. Jakość i reaktywność mleka wapiennego zależą od charakterystyki wapna i jakości wody (skład chemiczny, temperatura, rozmiar cząsteczek), jak również od warunków gaszenia.

Sorbacal® Q pozwala przygotować mleko wapienne o drobnym rozmiarze cząsteczek, dzięki czemu jest ono bardziej reaktywne niż standardowe wapna palone.

Wychwytywane zanieczyszczenia

Inne: H3PO4, HBrSorbacal® CDS

Zwiększona płynność w systemach CDS

Sorbacal® CDS to nowy innowacyjny sorbent opracowany i dedykowany specjalnie do systemów suchego oczyszczania spalin z częściową recyrkulacją sorbentu - CDS. Został on specjalnie opracowany  by zapewnić znakomitą płynność materiału przy równoczesnej możliwości wprowadzenia do procesu dwukrotnie większej ilości j wilgoci w porównaniu do standardowego wapna hydratyzowanego. Ta wyjątkowa cecha umożliwia pracę układu technologicznego przy zwiększonej ilości wody w recyrkulacie, co generuje liczne korzyści.                                                  

Idealnie nadaje się do wszelkiego typu procesów suchego oczyszczania spalin z częściową recyrkulacją sorbentu - CDS.                           

Wychwytywane zanieczyszczeniaProcesy FGT

Sorbacal® SPS

Aktywne wapno hydratyzowane o dużej porowatości i najlepszej skuteczności w klasie

Standardowe wapno hydratyzowane

Sorbacal® SPS

Sorbacal® SPS to udoskonalone aktywne wapno hydratyzowane o najwyższych charakterystykach skuteczności usuwania gazów kwaśnych. Zostało opracowane w szczególności do eliminacji kwaśnych zanieczyszczeń gazowych przy użyciu procesów suchych bądź łączonych. Sorbacal® SPS cechuje powierzchnia właściwa wynosząca ponad 40 m2/g (BET) i objętość porów wynosząca przeważnie 0,20 cm³/g (BJH). Wielkość cząsteczki produktu Sorbacal® SPS została określona w taki sposób, aby zapewniać optymalną reaktywność, zdolność przepływu i transport.
Ten biały, suchy i gotowy do użycia proszek spełnia wysokie wymagania w zakresie eliminacji SO2. Sorbacal® SPS cechuje się takimi samymi charakterystykami fizycznymi i chemicznymi jak produkt Sorbacal® SP, ale podczas produkcji zostaje aktywowany w celu polepszenia jego skuteczności. Również podobnie jak Sorbacal® SP, nie wymaga uprzedniego mielenia i nadaje się do stosowania w bardzo szerokim spektrum temperatur od 50°C do 900°C. Produkt Sorbacal® SPS cechuje udoskonalona rezystywność, dzięki czemu jest kompatybilny z odpylaczami elektrostatycznymi.

Wychwytywane zanieczyszczenia

Inne: H3PO4, HBrSorbacal® SP

Wapno hydratyzowane o dużej porowatości i wysokiej skuteczności usuwania

Standardowe wapno uwodnione

Sorbacal® SP

Sorbacal® SP to udoskonalone wapno hydrtyzowanego stworzone specjalnie do zastosowań DSI. Jego powierzchnia właściwa wynosząca ponad 40 m2/g (BET) jest nawet trzykrotnie większa niż w przypadku standardowego wapna hydrtyzowanego, zaś objętość porów wynosi przeważnie 0,20 cm³/g (BJH), gdzie dla standardowego wapna hydratyzowanego jest to około 0,08 cm³/g. Te cechy sprawiają, że nasz produkt jest znacznie skuteczniejszy w usuwaniu gazów kwaśnych niż standardowe hydraty. Wielkość cząsteczki produktu Sorbacal® SP została określona w taki sposób, aby zapewniać optymalną reaktywność, zdolność przepływu i transport.

Sorbacal® SP to flagowy produkt z wieloletnią historią zastosowań przemysłowych, który występuje w postaci białego, suchego i gotowego do użycia proszku. A zatem przed opryskiem nie ma konieczności mielenia ani przygotowywania. Nasz produkt idealnie nadaje się do wszelkiego rodzaju procesów suchych, w tym do pieców do spopielania i elektrowni na biomasę, jak również do nowych, coraz liczniejszych zastosowań FGT w branżach spalania odpadów i osadów, czy produkcji cementu i szkła.

Wychwytywane zanieczyszczenia

Inne: H3PO4, HBr​PROCESY OCZYSZCZANIA GAZÓW SPALINOWYCH

Sorbacal® H

Wapno hydratyzowane klasy premium

Sorbacal® H to wysokiej jakości wapno hydratyzowane albo inaczej wodorotlenek wapnia (Ca(OH)2) do zastosowań z zakresu ograniczania emisji. W porównaniu do standardowych hydratów nasz produkt cechuje większa powierzchnia właściwa wynosząca przeważnie 13-20 m2/g (BET) oraz objętość porów wynosząca przeważnie 0,08 cm³/g (BJH). Oba te parametry pozwalają na lepsze wychwytywanie gazów kwaśnych.

Produkt Sorbacal® H, występujący pod postacią białego, suchego i gotowego do użycia proszku, może być używany bezpośrednio w procesach suchych, jak również do wytwarzania wapna gaszonego (mleka wapiennego) na potrzeby procesów półmokrych.

Wychwytywane zanieczyszczenia

Inne: H3PO4, HBrSKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI LOKALNYMI SPECJALISTAMI FGT, ABY DOBRAĆ NAJBARDZIEJ ODPOWIEDNI SORBENT DLA TWOJEJ INSTALCJI.