PROSÍM, ZAVOLEJTE MI ZPĚT! POUŽIJTE NÁŠ KONTAKTNÍ FPRMULÁŘ!

Improving customer process flexibility and FGT performance with Sorbacal® CDS

Steel-Sintering - Austria

Voestalpine Stahl Donawitz operates four efficient CDS units at their sinter plant with typical recirculating moisture content (6 wt%). They were keen to evaluate Lhoist innovative Sorbacal CDS® sorbent with improved flowability. Discover the additional benefits achieved with up to 15 wt% residue moisture content.

Číst dál

Sorbacal® CDS : Added values at sludge incinerator of water treatment plant

Sludge incinerator - Denmark

Biofos Lynetten is a Danish water treatment plant which incinerates its residual sludge. BIOFOS had some difficulties with their FGT process which lead to heavy operational costs. Discover how Sorbacal® CDS allowed BIOFOS to re-balance their overall FGT system and secure reliable operations and lower maintenance costs.

Číst dál

Suchý proces odstraňování SOx s pětkrát nižší spotřebou

Cihelna - Belgie

Cihelna v Belgii čelila problému s emisemi SO2, SO3 a v menší míře také s HCl a HF. Zákazník požadoval kompletní řešení, které by splňovalo současné i budoucí normy. Společnost Lhoist na místě testovací zkušební program, který běžel tři měsíce. Přečtěte si, jak Sorbacal® SP s přehledem překonal všechny ostatní zkoušené sorbenty se spotřebou až pětkrát nižší.

Číst dál

Optimalizace odstraňování SO2 podporou polosuchého systému

Elektrárna - Polsko

Vzhledem k přísnějším regulacím týkajícím se emisí kyselých plynů, především SO2 vedení závodu dospělo k závěru, že je nutné výrazně zvýšit účinnost procesu čištění spalin. Přečtěte si, jak byla stávající zařízení vylepšena z pohledu spolehlivosti a účinnosti bez nákladných investic do nového zařízení pro mokrý proces FGT.

Číst dál

Selektivní odstraňování SO2 nástřikem sorbentu do kotle

Spalovna průmyslového odpadu

Poznejte, jak se suchým nástřikem sorbentu Sorbacal® SP v kombinaci s podpůrným nástřikem při velmi vysokých teplotách docílilo nejen odstranění SO2, ale také výrazného snížení celkové spotřeby sorbentu.

Číst dál

Příprava na budoucí emisní limity zlepšením výkonu FGT

Cementárna - Francie

Zákazník požádal společnost Lhoist o instalaci stálého zařízení, využívajícího sorbent  Sorbacal® SP, od skladování až po nástřik. Řešení bylo jak progresivní z pohledu životního prostředí, tak muselo akceptovat omezení z hlediska instalace. Spolupráce pokračovala a Lhoist společně se zákazníkem zkoumali další možnosti čištění pro budoucí regulace emisí mikropolutantů. Přečtěte si další informace o našich službách šitých na míru pro tohoto zákazníka.

Číst dál

Náhrada hydrogenuhličitanu sodného suchým nástřikem sorbentu Sorbacal® SP pro odstraňování SO2

Spalovna komunálního odpadu – Francie

Provozovatelé tohoto zařízení chtěli snížit emise kyselých plynů hluboko pod zákonné limity, především pro SO2. Zkoušky potvrdily, že přísné emisní cíle provozovatelů zařízení splňuje řešení společnosti Lhoist se sorbentem Sorbacal® SP a dávkovacím zařízením Injecto-Matic®.  Přečtěte si, jak optimalizace na základě výsledků vedla k významné úspoře provozních nákladů. 

Číst dál

Zlepšení kontroly kontroly emisí SO2 a HCl použitím suchého procesu

Elektrárna spalující biomasu - Německo

Zákazník pozoroval, že se úrovně emisí SO2 a HCl postupně zvyšují. Navíc zjistil, že jeho systém čištění spalin občas dosáhl svých technologických mezí v důsledku změn ve složení spalin. Podívejte se na výsledky našeho návrhu dávkovací technologie, řídících parametrů a operačních podmínek látkového filtru za použití sorbentu Sorbacal® SP.

Číst dál

Vylepšené a selektivní odstraňování SO2 nástřikem sorbentu Sorbacal® SPS za velmi vysokých teplot

Spalovna odpadu - Francie

Sorbacal® SPS této spalovně pomohl regulovat emise SO2 a zároveň snížit spotřebu sorbentu před tkaninovým filtrem. Přečtěte si, jak zákazník vedle tohoto přímého ekonomického přínosu získal možnost využít více než 35 % běžného průmyslového odpadu.

Číst dál

Odstraňování kyselých plynů a selenu: vysoká redukce emisí s použitím sorbentu Sorbacal® SPS

Sklárna - Evropa

Závod na výrobu plochých skleněných panelů používal dva různé sorbenty, které vyžadovaly speciální zacházení při skladování a recyklaci zbytků. Přečtěte si, jak Sorbacal® SPS dokázal odpovědět na zákazníkovu potřebu vysoce výkonného řešení redukce emisí a zároveň výrazně zjednodušit provoz a správu zásob. 

Číst dál

Redukce emisí SO2 o více než 80 % pomocí kombinovaného procesu se sorbentem Sorbacal® SP

Spalovna komunálního odpadu - Evropa

Spalovna čelila výzvě ve formě redukce koncentrací SO2 pod hodnoty emisních limitů. Přečtěte si, jak se tomuto závodu podařilo snížit emise SO2 na méně než jednu pětinu původních hodnot, a to pouze přidáním 20-25% sorbentu Sorbacal® SP k celkové procesní dávce vápenného hydrátu.

Číst dál

Nižší koncentrace kyselých složek ve spalinách spolu se zjednodušeným a efektivnějším řízením závodu

Spalovna kapalného odpadu - Francie

Nové regulace emisí vyžadovaly zavedení procesu čištění spalin pro zachycování prachu a neutralizaci kyselých složek ve spalinách v závodě zákazníka. Společnost Lhoist byla požádána, aby určila nejvhodnější sorbent pro systém se suchým procesem čištění spalin. Přečtěte si více o tom, jakého výkonu dosáhl Sorbacal® SP při odsiřování a snížení úrovně chlóru i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách.

Číst dál

Nástřik suchého sorbentu pro lepší regulaci HCl a SO2

Cementárna - USA

Náš specializovaný tým pro čištění spalin provedl zkušební srovnání standardního vápenného hydrátu s vylepšeným hydrátem Sorbacal® SP určeným pro regulaci emisí. Sorbacal® SP svým výkonem převyšoval standardní vápenný hydrát v každém testu. Poznejte, proč bylo nejúčinnějším řešením proces suché sorpce  s použitím sorbentu Sorbacal® SP.

Číst dál

Kombinovaný proces se sorbentem Sorbacal® pro snížení emisí i nákladů

Spalovna odpadu - Francie

Závod s polosuchým procesem čištění kyselých plynů využívajícím vápenné mléko potřeboval snížit emise škodlivin. Poznejte, jak zkoušky provedené společností Lhoist prokázaly účinnost sorbentu Sorbacal® SP a jak díky tomu bylo možné spalovat výrazně více odpadu při zachování plného souladu s ELV.

Číst dál