PROSÍM, ZAVOLEJTE MI ZPĚT! POUŽIJTE NÁŠ KONTAKTNÍ FPRMULÁŘ!

Polosuchý proces

Absorbér s rozprachovým sušením – SDA (spray dry absorber)

SDA je polosuchý proces čištění a odstraňování kyselých plynů HF, HCl, SO2 a SO3. SDA procesy se instalují v uhelných elektrárnách, spalovnách komunálního odpadu a spalovnách speciálního odpadu, nebo například v aglomeračních jednotkách oceláren.
Tento proces obvykle využívá vodní suspenzi Ca(OH)2, které se v Evropě říká vápenné mléko. Tato suspenze se nastřikuje do horkých spalin. Voda se vypaří, zvýší vlhkost spalin a sníží jejich teplotu. Tento dvojí účinek usnadňuje neutralizační reakci částic nyní suchého Ca(OH)2 se škodlivými kyselými plyny. Při SDA procesu vzniká suchý prášek, který obsahuje především  popílek a reakční produkty. Tento suchý materiál se zachycuje v další fázi procesu, obvykle na tkaninovém filtru. 

Řešení Lhoist

Ve většině případů se vápenné mléko připravuje na místě z páleného vápna Sorbacal® Q nebo rozmícháním hašeného vápna Sorbacal® H ve vodě.

Pro dosažení dobrého výkonu SDA je nutné použít vysoce kvalitní vápenné mléko s velice jemnými částicemi Ca(OH)2

Odborníci společnosti Lhoist dokáží optimalizovat váš stávající SDA proces výběrem nejvhodnějšího vápenatého produktu pro výrobu vysoce kvalitního vápenného mléka ve vašem stávajícím výrobním procesu. Navíc jsme vyvinuli specifické technologie přípravy a uchovávání vápenného mléka pro zvýšení hospodárnosti vašeho SDA. 

Vaše výhody

V kombinaci s nástřikem aktivního uhlí, hnědouhelného koksu nebo sorbentu Sorbacal® Micro lze proces SDA upravit pro eliminaci více škodlivin zároveň.

V porovnání s mokrými pračkami je spotřeba vody poměrně nízká. Koncovým produktem procesu SDA je suchý prášek. Protože nedochází k tvorbě vody, není nutné její čištění.

Řada jednotek SDA byla modernizována spojením s dalšími DSI nebo FSI. DSI lze integrovat před nebo za proces SDA. Takový kombinovaný proces nabízí mnohem lepší záchyt špičkových koncentrací eliminovaných látek. DSI je nejúčinnější při použití hašeného vápna s velkým povrchem, jako je např. Sorbacal® SP nebo Sorbacal® SPS. 

Zachytávané škodliviny

Kontaktujte naše odborníky a najděte optimální řešení pro váš proces a zařízení.