PROSÍM, ZAVOLEJTE MI ZPĚT! POUŽIJTE NÁŠ KONTAKTNÍ FPRMULÁŘ!

Naše produktová řada

Sorbacal® je specifická obchodní značka produktů pro čištění spalin (FGT). Naše sorbenty dosahují mimořádných výsledků v široké škále průmyslových odvětví, která používají různé procesy a paliva: od uhlí přes biomasu až po paliva z odpadů (RDF).

Sorbacal® MICRO

Směsi vápenatých, uhlíkových a minerálních sorbentů vyrobené na míru 

Lhoist dodává na míru vyrobené směsi podle množství každého mikropolutantu (rovněž tak kyselých složek). Poměry složek směsí závisí na množství každé škodliviny v čištěných spalinách a na procesních podmínkách.

Naše produkty Sorbacal® SP a SPS na bázi hašeného vápna, které jsou špičkou ve své třídě, lze smísit s vysoce kvalitním aktivním uhlím, hnědouhelným koksem a minerálními sorbenty. Taková směs umožňuje zachytávání škodlivých kyselých plynů i mikropolutantů pomocí systému DSI s jedním sorbentem. Navíc, směs s vápenatým sorbentem snižuje riziko vznícení nebo výbuchu aktivního uhlí.

Směsi lze přizpůsobit konkrétním specifikacím vašeho závodu či zařízení.
 

Jiné: H3PO4, HBr, organické škodliviny jako PCB, HAP a/nebo zápachySorbacal® G

Granulovaný vápenatý sorbent pro absorbéry s pevným ložem

Sorbacal® G je syntetický granulovaný vápenatý produkt z uhličitanu vápenatého a hašeného vápna. Je speciálně navržený pro absorbéry s pevným ložem a používá se nejčastěji k neutralizaci HF, SO2, SO3 a HCl.

Zachytávané škodliviny

Jiné: H3PO4, HBrProcesy FGT

Sorbacal® C

Drcený a mletý vápenec o vysoké čistotě

Sorbacal® C je řada produktů s drceným a mletým vápencem, neboli uhličitanem vápenatý (CaCO3), o vysoké čistotě, které se dodávají s různou velikostí částic. Naše odborné znalosti nám umožňují dodávat optimální jemnost: od kusových frakcí pro absorbéry s pevným ložem (PBA) až po sorbenty pro fluidní kotle (FBB), od jemných až po velmi jemné částice pro mokré pračky a systémy se suchým nástřikem.

V kombinaci s vysoce úspornými logistickými řešeními je Sorbacal® C  velice ekonomický vápencový sorbent pro mokré vypírky, fluidní kotle (FBB) a absorbéry s pevným ložem. Díky vysoké čistotě a bělosti mají navíc vedlejší produkty ve formě sádrovce vyšší užitnou hodnotu.
 

Zachytávané škodliviny

Jiné: H3PO4, HBrSorbacal® SL

Vápenné mléko připravené k použití

Sorbacal® SL je vápenné mléko které se dodává ve stavu připraveném k použití a jež se používá v polosuchých procesech a pro malé jednotky i pro mokré procesy odsíření.

Sorbacal® SL je vodní suspenze hydroxidu vápenatého (Ca(OH)2) o koncentraci 5-50%. Kvalita a reaktivita vápenného mléka závisí na vlastnostech vápna a kvalitě vody (chemické složení, teplota, velikost částic) a na podmínkách hašení. 

Sorbacal® SL se dodává připravený k použití  a snižuje tedy nejistotu a složitost hašení na místě. Výrobní podmínky podléhají přísné kontrole a zajišťují stálou vysokou kvalitu.
 

Zachytávané škodliviny

Jiné: H 3 PO 4 , HBrSorbacal® Q

Vysoce kvalitní pálené vápno s různými jemnostmi

Sorbacal® Q je pálené vápno, neboli oxid vápenatý (CaO), které se hojně využívá v nejrůznějších procesech odsiřování spalin (FGD). Mletý produkt se dodává s různou jemností, zpravidla pod 90 µm. Minimální obsah aktivního CaO činí 93 %.   


Sorbacal® Q se používá k výrobě vápenného mléka a hašeného vápna pro absorbér s rozprachovým sušením (SDA), cirkulační suchou pračku (CDS) a mokré systémy FGD. Kvalita a reaktivita vápenného mléka závisí na vlastnostech vápna a kvalitě vody (chemické složení, teplota, velikost částic) a na podmínkách hašení. 

Sorbacal® Q umožňuje přípravu vápenného mléka s jemnými částicemi, které je pro uvedené technologie reaktivnější než samotná standardní pálená vápna. 
 

Zachytávané škodliviny

Jiné: H3PO4, HBrSorbacal® SPS

Aktivní, vysoce porézní hašené vápno s nejlepší účinností ve své třídě

Standardní hašené vápno

Sorbacal® SPS

Sorbacal® SPS je aktivované hašené vápno se špičkovými výsledky při odstraňování kyselých plynů. Byl vyvinut speciálně pro odstraňování škodlivých kyselých plynů v suchých nebo kombinovaných procesech. Sorbacal® SPS má specifický povrch obvykle 40 m2/g (BET) a porézní objem 0,20 cm3/g (BJH). Velikost částic Sorbacal® SPS byla zvolena vzhledem k jeho optimální reaktivitě  a manipulovatelnosti (dávkování, transport atd.).

Tento suchý bílý prášek se dodává ve stavu připraveném k použití a splňuje vysoké nároky na odstraňování SO2. Sorbacal® SPS má stejné fyzikální a chemické vlastnosti jako Sorbacal® SP, při výrobě se však aktivuje pro lepší výkon. Stejně jako Sorbacal® SP také před použitím nevyžaduje mletí a je použitelný ve velkém rozsahu teplot 50-900 °C. Sorbacal® SPS má zvýšený elektrický odpor a je tedy kompatibilní s elektrostatickými odlučovači.

Zachytávané škodliviny

Jiné: H3 PO4 , HBrSorbacal® SP

Vysoce porézní hašené vápno s vynikající eliminační účinností.

Standardní hašené vápno

Sorbacal® SP

Sorbacal® SP je vylepšené hašené vápno, speciálně navržené pro aplikace DSI. Jeho obvyklý specifický povrch, 40 m2/g (BET), je dvakrát větší než u standardního hašeného vápna, stejně jako srovnáme-li jeho porézní objem 0,20 cm3/g (BJH) s porézním objemem standardního hašeného vápna 0,08 cm3/g. Díky těmto vlastnostem je při odstraňování kyselých plynů výrazně účinnější než standardní hašená vápna. Velikost částic Sorbacalu® SP byla zvolena pro optimální reaktivitu a manipulovatelnost. 

Sorbacal® SP je vlajkový produkt s dlouhou historií průmyslového využití. Je to suchý bílý prášek a dodává se ve stavu připraveném k použití. Před nástřikem proto není nutná žádná příprava nebo mletí. Je vhodný pro všechny druhy suchých procesů, například ve spalovnách nebo elektrárnách na biomasu, a také pro čištění spalin v cementárnách a sklárnách.

Zachytávané škodliviny

Jiné: H3PO4 , HBrSorbacal® H

Prémiové hašené vápno

Sorbacal® H je hašené vápno, neboli hydroxid vápenatý (Ca(OH)2), vysoké kvality pro kvalitní regulaci emisí. Ve srovnání se standardními hašenými vápny má větší specifický povrch, obvykle 15-22 m2/g (BET), a porézní objem obvykle 0,08 cm3/g (BJH). Obě tyto vlastnosti zlepšují schopnost zachytit kyselé plyny.

Sorbacal® H je suchý bílý prášek, který se dodává ve stavu připraveném k aplikaci, a používá se přímo v suchých procesech nebo také k výrobě vápenného mléka pro polosuché procesy. 
 

Zachytávané škodliviny

Jiné: H3PO4, HBrSorbacal® A

Extra jemné hašené vápno s velkým povrchem

Sorbacal® A je hašené vápno neboli hydroxid vápenatý (Ca(OH)2). Vyznačuje se velkým specifickým povrchem, obvykle 35 m2/g (BET), porézním objemem obvykle 0,12 cm3/g (BJH) a především velice jemnými částicemi (průměr částice obvykle 2 – 3 µm). Díky unikátnímu výrobnímu procesu získává lepší chování toku. To znamená, že je Sorbacal® A první volbou pro všechny aplikace FGT, které vyžadují dobrou disperzi sorbentu, jako je suchý proces s použitím ESP při 300-350 °C nebo nástřik sorbentu do pece (FSI) při teplotách 850-950 °C. 

Zachytávané škodliviny

Jiné: H3PO4, HBrKontaktujte naše místní odborníky na FGT a požádejte je o vyhodnocení vaší aplikace a výběr nejvhodnějšího sorbentu pro vaše zařízení!