PROSÍM, ZAVOLEJTE MI ZPĚT! POUŽIJTE NÁŠ KONTAKTNÍ FPRMULÁŘ!

Mokrý proces

Mokrá pračka

V případě mokrých procesů čištění spalin (mokré pračky) určených pro odstraňování kyselých plynů se spaliny ochlazují pomocí vypařování vody na teplotu pod bod kondenzace kyselin (50–70 °C). Spaliny poté procházejí vypírací kapalinou. Tou může být voda nebo zásaditý roztok. Kyselá složka spalin se ve vypírací kapalině rozpustí a neutralizuje reakcí se zásaditým sorbentem. V závislosti na rozpustnosti produktů reakcí ve vodě mohou v kapalině zůstat rozpuštěné (především chlorid vápenatý) nebo se vysráží jako pevné částice (siřičitan vápenatý CaSO3 a síran vápenatý CaSO4). 

Řešení Lhoist

Sorbenty Sorbacal® C na bázi vápence (CaCO3) nabízíme v nejrůznějších zrnitostních velikostech pro zařízení s mokrou pračkou. Sorbenty Sorbacal® C se vyznačují vysokou čistotou a bělostí a jejich vedlejší produkt ve formě sádry lze tedy maximálně zhodnotit. 

Vaše výhody

Mokré pračky jsou vysoce účinné při odstraňování kyselých plynů. Nabízejí vysokou míru záchytu (>99%) pro HCl, HF a SO2 při nejnižší možné spotřebě sorbentu. Mají také vysoké pořizovací náklady a vznikající odpadní voda před konečným vypuštěním vyžaduje úpravu. Díky možnosti používat vápenec (CaCO3), který je ekonomicky výhodný, je tento proces velmi rozšířen, především pro větší jednotky, u nichž je klíčová stálá úroveň kvality a zajištění dodávek. 
Lhoist je pro tento typ FGT procesu ideálním partnerem, neboť disponuje rozsáhlou sítí závodů v lokalitách s vysoce čistým vápencem a bohatými zkušenostmi a odbornými znalostmi v oblasti řízení dopravních řetězců. Mokré pračky nejsou dostatečně účinné při odstraňování SO3, může být proto nutné je pro redukci SO3 doplnit technologií DSI.

Zachytávané škodliviny

Kontaktujte naše odborníky a najděte optimální řešení pro váš proces a zařízení.