PROSÍM, ZAVOLEJTE MI ZPĚT! POUŽIJTE NÁŠ KONTAKTNÍ FPRMULÁŘ!

Kombinovaný proces

Více možností

Pokud se ke stávajícímu FGT systému přidá nástřik suchého sorbentu (DSI) nebo nástřik sorbentu do kotle (FSI), pomáhá to zvýšit rozsah a účinnost eliminace škodlivin. Tato možnost bývá snadnější a ekonomicky výhodnější než ostatní.

Řešení Lhoist

DSI lze v zásadě použít v kombinaci se všemi existujícími procesy FGT, včetně mokrých a všech suchých procesů. Takové kombinované procesy obvykle mají dva hlavní cíle:

Odstranit „novou“ škodlivinu, kterou stávající proces FGT nedokáže regulovat, jako například:

  • Sorbacal® SPS – nástřik pro selektivní odstraňování HF v závodech na energetické využití odpadu, využívající hydrogenuhličitan sodný pro regulaci SO2 a HCl.
  • Sorbacal® SP – nástřik pro odstraňování HCl ve spalinách ze spalování uhlí nebo paliva z komunálního odpadu ve fluidním kotli, využívajícío vápenec pro in- situ odstraňování SO2.
  • Sorbacal® SP – nástřik před mokrou pračkou v uhelných elektrárnách pro selektivní odstraňování SO3 a/nebo HF s cílem redukovat znečištění předehřívače vzduchu, korozi a vzniku „modrého oblaku“ (emise aerosolu kyseliny sírové).
  • Sorbacal® Micro – nástřik sorbentu před filtr pro redukci rtuti v uhelných zdrojích s mokrým procesem odsíření.

Zvýšit výkon eliminace stávajícího procesu FGT, jako například:

Sorbacal® SPS – nástřik v několika místech procesu pro optimalizovanou eliminaci SO2.
Sorbacal® SPS nástřik do kotle (FSI) v závodech na energetické využití odpadu pro zvýšenou regulaci SO2 před stávající instalací FGT (DSI/SDA). 
Sorbacal® SP – nástřik před a za SDA procesem pro eliminaci HCl a SO2. Této velmi rozšířené kombinaci se často říká ze 3/4 suchá nebo modifikovaná, kondiciovaná suchá sorpce.
Sorbacal® SP – následný nástřik pro zvýšenou redukci SO2 ve fluidním kotli při spalování uhlí, za použití vápence pro in - situ eliminaci SO2.

Vaše výhody

Každý kombinovaný proces je jedinečné řešení na míru pro specifické potřeby každého zákazníka. Naši odborníci vám mohou pomoci s výběrem správného typu procesu a sorbentu pro optimalizaci a modernizaci vašeho stávajícího FGT procesu. Na základě tohoto vyhodnocení mohou naši specialisté technické podpory pro zákazníky provést zkoušky zařízení v plném rozsahu a ověřit výkon navrhovaného řešení.

Zachytávané škodliviny

Kontaktujte naše odborníky a najděte optimální řešení pro váš proces a zařízení.