BEL ME TERUG AUB! GEBRUIK ONS CONTACTFORMULIER!

Gecombineerd proces

Meerdere Opties

Het toevoegen van een DSI- of FSI-systeem aan een bestaande rookgasreinigingsinstallatie helpt om de reikwijdte en de doeltreffendheid van het afvangen van polluenten te vergroten. Dit is makkelijker en goedkoper dan andere opties.

Lhoist-oplossing

In principe kan DSI worden gebruikt in combinatie met alle bestaande rookgasreingingsprocessen, inclusief natte en droge processen. Dergelijke gecombineerde processen hebben meestal twee belangrijke doelen:

Het verwijderen van een "nieuwe" polluent die niet kan worden verwijderd door een bestaande rookgasreinigingsinstallatie, bijvoorbeeld:

  • Sorbacal® SPS injectie voor selectieve verwijdering van HF in een afvalenergiecentrale die met behulp van natriumbicarbonaat SO2- en HCl-emissies controleert.
  • Sorbacal® SP injectie voor het verwijderen van HCl stroomafwaarts van een met kolen of afvalbrandstof gestookte CFB ketel waarbij kalksteen wordt gebruikt voor in situ SO2-verwijdering.
  • Sorbacal® SP injectie stroomopwaarts van een natte wasser in een kolengestookte elektriciteitscentrale voor selectieve SO3 en/of HF verwijdering om verstopping van de luchtvoorverwarmer, corrosie en "blauwe rookpluimen" (zwavelzuur aerosol-uitstoot) te verminderen.
  • Sorbacal® Micro droge injectie voor een filtereenheid, voor verwijdering van kwik in een steenkoolcentrale waar een natte wasser gebruikt wordt voor het verwijderen van zure gassen.

Het verhogen van de verwijderingsprestaties van een bestaand rookgasreinigingsproces, bijvoorbeeld:

  • Sorbacal® SPS injectie op meerdere plaatsen in het proces voor het optimaal verwijderen van SO2.
  • Sorbacal® SPS injectie in de ketel (FSI) in afvalenergiecentrales, voor extra SO2-controle vóór de bestaande rookgasreinigingsinstallatie (DSI / SDA).
  • Sorbacal® SP injectie vóór of na het SDA-process voor HCl en SO2-verwijdering. Deze veel gebruikte combinatie wordt vaak 3/4 droog of aangepaste, geconditioneerde droge sorptie genoemd.
  • Sorbacal® SP geïnjecteerd stroomafwaarts voor verhoogde SO2-verwijdering in een met kolen gestookte ketel CFB waarbij kalksteen wordt gebruikt voor in situ verwijderen van SO2.

Voordelen

Elk gecombineerd proces is een unieke oplossing op maat voor de specifieke behoeften van de individuele klant. Onze experts kunnen u helpen bij het selecteren van het juiste type proces en sorptiemiddel voor het optimaliseren en verbeteren van uw bestaande rookgasreinigingsproces. Op basis van deze evaluatie, kunnen onze technische experts u bijstaan met installatieproeven op industriële schaal om de prestaties van de voorgestelde oplossing te bevestigen.

Neem contact op met onze experts en ontdek de beste oplossing voor uw proces en installatie.