กรุณาได้โปรดโทรกลับ กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อ

มลพิษ

กระบวนการทางอุตสาหกรรมหลากหลายกระบวนการสร้างไอเสียซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม เรานำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่คุ้มค่าสำหรับการจับและการปรับสารพิษให้เป็นกลาง

SO2 - ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นแก๊สกรด ซึ่งมีอีกชื่อว่า ซัลเฟอร์ออกไซด์ หรือ ซัลฟูรัส แอนไฮดรายด์ มันเป็นสารที่ไม่ติดไฟและไม่ระเบิด มลพิษนี้มีความเป็นพิษและระคายเคืองระบบการหายใจ เนื่องจากกลิ่นที่ฉุน ในโรงงานที่เผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีสารซัลเฟอร์ เราสามารถกำจัด SO2 จากไอเสียได้โดยการฉีดวัสดุดูดซับแบบแห้ง โดย SO2 จะทำปฏิกิริยากับปูนขาว (Ca(OH)2) และเปลี่ยนรูปเป็นแคลเซียมซัลไฟต์ (1) หรือแคลเซียมซัลเฟต (2):

  1. Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 + H2O
  2. Ca(OH)2 + SO2 + ½ O2 → CaSO4 + H2O

มันมาจากที่ใด

SO2 ปล่อยออกจากการเผาไหม้ของถ่านหินและน้ำมันหนักในโรงไฟฟ้า และในกระบวนการเตาเผาขยะชุมชน (MSWI) การผลิตแก้ว อิฐ ซีเมนต์ การถลุงโลหะในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท 

คุณสมบัติ

สูตรโมเลกุล

SO2

มวลต่อโมล

64.066 g/mol

รูปลักษณ์

แก๊สไร้สี

กลิ่น

ฉุน

สภาพเป็นกรด

1.71 pKa

อันตราย

ความเป็นพิษ

จุดเดือด

-10 °C     

โซลูชัน Lhoist

สารประกอบแคลเซียม - ในรูปแบบของหินปูน (CaCO3) ปูนเผา (CaO) หรือปูนขาว (Ca(OH)2) – ยังคงเป็นตัวดูดซับหลักในการควบคุมการปล่อย SO2  การเลือกตัวดูดซับแคลเซียมขึ้นอยู่กับประเภทของกระบวนการจับที่ใช้ จำเป็นต้องมีการพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างค่าใช้จ่ายเริ่มต้น และค่าใช้จ่ายสำหรับกระบวนการต่าง ๆ

SO3 - ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์

สารประกอบนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ซัลฟูรัส แอนไฮดรายด์ หรือซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ SO3 มีลักษณะใส เป็นของเหลวเหมือนน้ำมันและมักพบในสถานะแก๊ส การจัดการสารนี้จำเป็นต้องทำอย่างระมัดระวังเป็นอย่างมากเนื่องจากมันทำปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับน้ำและสร้างกรดกำมะถันที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง SO3 ทำปฏิกิริยากับปูนขาวและสร้างแคลเซียมซัลเฟต: 

Ca(OH)2 + SO3 → CaSO4 + H2O

มันมาจากที่ใด

โดยส่วนใหญ่แล้ว มลพิษนี้เกิดในโรงไฟฟ้า การผลิตแก้ว อิฐและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เตาเผาขยะชุมชนและในเมือง และหม้อต้มที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงหนัก นอกจากนั้น ความเข้มข้นของ SO3 สามารถเพิ่มขึ้นได้เมื่อมีการใช้งานการเลือกลดปัจจัยในการควบคุม NOx เนื่องจากมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการออกซิเดชันของ SO2 เป็น SO3

คุณสมบัติ

สูตรโมเลกุล

SO3

มวลต่อโมล

80.066 g/mol

รูปลักษณ์ 

ของเหลวไร้สี (อุณหภูมิห้อง) 

กลิ่น

แรง ระคายเคือง

สภาพเป็นกรด

< -10 pKa

อันตราย

ตัวเติมออกซิเจน

จุดเดือด

45 °C

โซลูชัน Lhoist

ผลิตภัณฑ์แคลเซียมไฮดรอกไซด์แห้งมักใช้เพื่อจับ SO3 และทำให้เกิดควันที่มองเห็นได้ มันจึงทำให้ผู้คนกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับมลพิษนี้

โดยปกติแล้ว Sorbacal® มีความสามารถในการรักษา SO3 ให้ต่ำกว่าเป้าหมายทั่วไปที่ 5 ppm แต่อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น Sorbacal® SP เพื่อบรรลุเป้าหมายในระดับที่ต่ำกว่า 2 ppm สำหรับปูนขาวที่ประกอบด้วย SO3 

HCl - ไฮโดรเจนคลอไรด์

ไฮโดรเจนคลอไรด์เป็นแก๊สกรดที่ไร้สีและไร้กลิ่น ซึ่งมีอีกชื่อว่า ไฮโดรคลอไรด์ หรือกรดไฮโดรคลอริก 

HCI เป็นสารพิษ มีฤทธิ์กัดกร่อน ไม่ติดไฟและมีความเสถียรทางอุณหภูมิ HCI ละลายได้ดีในน้ำ การละลายตัวสร้างความร้อนจำนวนมาก

เราสามารถดักไฮโดรเจนคลอไรด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวดูดซับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) ประสิทธิภาพการจับที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของไอเสีย ระบบการบำบัดไอเสียและอุณหภูมิของกระบวนการ กลไกการเกิดปฏิกิริยานั้นซับซ้อนและเกิดขึ้นโดยการรวมตัวของแคลเซียมไฮดรอกไซด์-คลอไรด์ (CaClOH) ดังนี้: 

Ca(OH)2 + HCl → CaClOH + H2O
CaClOH + HCl → CaCl2 + H2O

มันมาจากที่ใด

HCl มาจากการเผาไหม้ของขยะ PVC และถ่านหินที่มีสารคลอรีน มีความเป็นไปได้ที่จะพบคลอรีนในรูปแบบของเกลืออินทรีย์ (NaCl) ในไม้ กระดาษและขยะชีวมวลที่ประกอบด้วยเกลือ

คุณสมบัติ

สูตรโมเลกุล

HCl

มวลต่อโมล

36.46 g/mol

รูปลักษณ์

แก๊สไร้สี

กลิ่น

ฉุน

สภาพเป็นกรด

-6.3 pKa

อันตราย

กัดกร่อน เป็นพิษ

จุดเดือด

-86 °C       

โซลูชัน Lhoist

มีการใช้งานปูนขาวมาเป็นเวลาหลายปีในกระบวนการฉีดวัสดุดูดซับแบบแห้ง ผลลัพธ์ทางอุตสาหกรรมได้พิสูจน์ว่า Sorbacal® SP สามารถจับ HCl ได้มากกว่า 98% และเหมาะสมสำหรับการตอบสนองต่อข้อกำหนดในการใช้งานที่ท้าทายที่สุด โดยเฉพาะในเตาเผาขยะชุมชนและเมือง มันสามารถจับ HCI ได้มากถึง 99% เราสามารถออกแบบโซลูชันที่เหมาะสมในการตอบสนองต่อความต้องการด้านการติดตั้งกระบวนการบำบัดไอเสียแบบใดก็ได้

HF - ไฮโดรเจนฟลูออไรด์

ไฮโดรเจนฟลูออไรด์เป็นแก๊สที่ไม่ติดไฟ ไม่ระเบิดและมีอีกชื่อว่า กรดโฟลิค ไฮโดรฟลูออไรด์ กรดไฮโดรฟลูออริกหรือฟลูออไรด์โมโนไฮเดรต มันมีกลิ่นฉุน มีฤทธิ์กัดกร่อน ระคายเคืองและเป็นพิษ ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ในไอเสียพร้อมทำปฏิกิริยากับปูนขาว: 

Ca(OH)2 + 2HF → CaF2 + 2H2O

มันมาจากที่ใด

ไฮโดรเจนฟลูออไรด์มาจากการมีฟลูออไรด์ในวัตถุดิบหรือเชื้อเพลิง การปล่อย HF สามารถเกิดขึ้น
ได้โดยการเผาไหม้ของถ่านหิน พอลิเมอร์ที่มีฟลูออรีนหรือสิ่งทอ และโดยการแตกตัวของ CaF2 และวัตถุดิบเช่น อิฐหรือแก้ว HF มีอยู่ในขยะในรูปแบบวัตถุเฉื่อย กระป๋องอลูมิเนียมและใยสังเคราะห์

คุณสมบัติ

สูตรโมเลกุล

HF

มวลต่อโมล

20.01 g/mol

รูปลักษณ์

แก๊สไร้สีหรือของเหลวไร้สี (ต่ำกว่า 19.5°C)

กลิ่น

แรง ฉุน ระคายเคือง

สภาพเป็นกรด

3.17 pKa

อันตราย

กัดกร่อน เป็นพิษ

จุดเดือด

20 °C     

โซลูชัน Lhoist

Sorbacal® SP โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Sorbacal® SPS ต่างเป็นตัวดูดซับที่สามารถจับการปล่อย HF ได้มากกว่า 99% โดยใช้กระบวนการแบบแห้งและแบบกึ่งเปียก ตัวดูดซับที่เป็นแคลเซียมสามารถจับ HF ตามความต้องการและสภาพการดำเนินการเฉพาะของคุณ ทุกวันนี้ ผู้ผลิตแก้วหลายรายทั่วโลกใช้ตัวดูดซับของเราเพื่อประสิทธิภาพการกำจัดที่ดีสำหรับกระบวนการเฉพาะนี้

Hg - ปรอท

ปรอทเป็นโลหะเดียวที่เป็นของเหลวในอุณหภูมิและสภาพแรงดันมาตรฐาน มันมีพิษเป็นอย่างมากหากรับประทานและสูดดม

มันมาจากที่ใด

ปรอท มีอยู่ในถ่านหินและปล่อยออกจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น ในโรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงงานเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน และโรงงานซีเมนต์

คุณสมบัติ

สูตรโมเลกุล   

Hg

มวลต่อโมล

200.59 g/mol

รูปลักษณ์

ความเป็นสีเงิน

กลิ่น

ไร้กลิ่น

อันตราย

ความเป็นพิษ

จุดเดือด

357 °C     

โซลูชัน Lhoist

เราสามารถกำจัดปรอทในการฉีดวัสดุดูดซับแบบแห้ง เช่น การพ่นผงถ่านกัมมันต์ (ACI) ได้โดยการดูดซับทางกายภาพไปยังพื้นผิวของตัวดูดซับที่เหมาะสม โดยปกติแล้ว เราจะใช้วัสดุคาร์บอนที่มีพื้นที่ผิวสูง ซึ่งรวมไปถึงผงถ่านกัมมันต์บด ผงถ่านกัมมันต์ที่ได้รับการปรับปรุงทางพื้นผิวเฉพาะ (หรือทำให้เปียกชุ่ม) หรือโค้กลิกไนต์กัมมันต์ เราสามารถผลิตส่วมผสมของปูนขาว (Ca(OH)2) และตัวดูดซับที่คล้ายคลึงกันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการติดตั้งกระบวนการบำบัดไอเสียต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้เพื่อมอบวิธีที่ง่าย ยืดหยุ่น ประหยัดและส่งผลดีต่อการกำจัดส่วนประกอบแก๊สกรดและปรอท 

ตัวเลือกผลิตภัณฑ์ของเรา

PCDD & PCDF - ไดออกซิน & ฟิวแรน

กลุ่มมลพิษขนาดเล็กนี้ได้รับการจำแนกว่าเป็นโพลีคลอริเนตเตท ไดเบนโซ ไดออกซิน/ฟิวแรน มันประกอบไปด้วยโมเลกุลโพลีคลอริเนตไบฟีนิล ที่เชื่อมโยงกับสะพานออกซิเจนและมีความเป็นพิษสูง

มันมาจากที่ใด

ไดออกซินและฟิวแรนเกิดในไอเสียเมื่อมีคลอรีนและสารอินทรีย์ในอุณหภูมิค่อนข้างต่ำ

โซลูชัน Lhoist

ในกระบวนการ DSI ไดออกซิน/ฟิวแรนถูกกำจัดโดยการดูดซับทางกายภาพไปยังพื้นผิวของตัวดูดซับที่เหมาะสม ตัวดูดซับเหล่านี้มักจะเป็นวัสดุที่มีพื้นที่พื้นผิวสูงมาก เช่น ผงถ่านกัมมันต์บด โค้กลิกไนต์กัมมันต์หรือแร่ธาตุพิเศษเช่น Minsorb® Dx ของเรา เราสามารถผลิตส่วมผสมของปูนขาว (Ca(OH)2) และตัวดูดซับที่คล้ายคลึงกันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการติดตั้งกระบวนการบำบัดไอเสียต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้เพื่อมอบวิธีที่ง่าย ยืดหยุ่น ประหยัดและส่งผลดีต่อการกำจัดส่วนประกอบแก๊สกรดและไดออกซิน/ฟิวแรน 

ตัวเลือกผลิตภัณฑ์ของเรา

SeO2 - ซีลีเนียมไดออกไซด์

ซีลีเนียมไดออกไซด์ หรือที่เรียกว่า ซีลีเนียมออกไซด์ เป็นแก๊สกรด มันเป็นสารที่ไม่ติดไฟและไม่ระเบิด มลพิษนี้เป็นพิษและระคายเคืองระบบการหายใจ เนื่องจากกลิ่นที่เหมือนหัวไชเท้าเน่า ในโรงงานที่เผาไหม้เชื้อเพลืองที่มีสารซีลีเนียม เราสามารถกำจัด SeO2 จากไอเสียได้โดยการฉีดวัสดุดูดซับแบบแห้ง โดย SeO2 จะทำปฏิกิริยากับปูนขาว (Ca(OH)2) และเปลี่ยนรูปเป็นแคลเซียมซีลีไนต์ (1) หรือแคลเซียมซีลีเนต (2):

  1. Ca(OH)2 + SeO2 → CaSeO3 + H2O
  2. Ca(OH)2 + SeO2 + ½ O2 → CaSeO4 + H2O

มันมาจากที่ใด

ซีลีเนียมใช้เป็นสารเติมแต่งในการผลิตแก้วและปล่อยออกมาในรูปแบบ SeO2 ระหว่างกระบวนการผลิต SeO2 ปล่อยออกมาจากเผาไหม้ถ่านหินในกระบวนการอุตสาหกรรม เช่น ในโรงไฟฟ้า 

คุณสมบัติ

สูตรโมเลกุล

SeO2

มวลต่อโมล

110.96 g/mol

รูปลักษณ์

เหลือง-เขียว

กลิ่น

ฉุน

อันตราย

กัดกร่อน เป็นพิษ

จุดเดือด

315 °C    

โซลูชัน Lhoist

เช่นเดียวกับการกำจัด SO2 แคลเซียมในรูปแบบของปูนเผา (CaO) หรือปูนขาว (Ca(OH)2) เป็นสารเคมีหลักในการควบคุมการปล่อย SeO2 การเลือกตัวดูดซับแคลเซียมขึ้นอยู่กับประเภทของกระบวนการจับที่ใช้

ติดต่อทีม FGT ของเราเพื่อรับโซลูชันที่ดีที่สุดในการจับมลพิษของคุณ

สำรวจตัวเลือกการฉีดหลากหลายรูปแบบสำหรับกระบวนการของคุณ!

กระบวนการ