กรุณาได้โปรดโทรกลับ กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อ

กระบวนการแบบผสม

หลายตัวเลือก

เมื่อเพิ่มการฉีดวัสดุดูดซับแบบแห้ง (DSI) หรือการฉีดวัสดุดูดซับเตาหลอม (FSI) เข้าไปในการดำเนินการ FGT มันจะช่วยเพิ่มขอบเขตและประสิทธิภาพในการจับมลพิษได้ วิธีนี้ง่ายและประหยัดกว่าตัวเลือกอื่น ๆ

โซลูชัน Lhoist

ตามหลักการแล้ว คุณสามารถใช้ DSI ร่วมกับกระบวนการ FGT ที่มีอยู่ รวมถึงกระบวนการแบบเปียกหรือแบบแห้งทั้งหมดได้ กระบวนการแบบผสมเช่นนี้มักจะมีวัตถุประสงค์หลักสองประการ:

การกำจัดมลพิษ “ใหม่” ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยกระบวนการ FGT ดั้งเดิม เช่น:

  • การฉีด Sorbacal® SPS สำหรับการกำจัด HF บางประเภทในโรงงานเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน โดยใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตสำหรับการควบคุม SO2 และ HCl
  • การฉีด Sorbacal® SP สำหรับการกำจัด HCl ในขั้นตอนถัดไป ซึ่งเกิดจากถ่านหินหรือสิ่งตกค้างที่มาจากหม้อไอน้ำ CFB ที่ใช้เชื้อเพลิง โดยใช้หินปูนสำหรับการกำจัด SO2 ในแหล่งกำเนิด
  • การฉีด Sorbacal® SP ในขั้นตอนก่อนหน้าของการฟอกอากาศในโรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน เพื่อกำจัด SO3 บางประเภทและ/หรือกำจัด HF เพื่อลดการตกค้างในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ ลดการกัดกร่อนและ “ควันสีน้ำเงิน”
    (การปล่อยละอองกรดซัลฟูริก)

การเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดในกระบวนการ FGT ดั้งเดิม เช่น:

  • การฉีด Sorbacal® SPS ไปยังหลายตำแหน่งระหว่างกระบวนการเพื่อทำให้การกำจัด SO2 มีประสิทธิภาพที่สุด
  • การฉีด Sorbacal® SPS ไปในหม้อไอน้ำ (FSI) ในโรงงานเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงานสำหรับการควบคุม SO2 เพิ่มเติมก่อนการติดตั้ง FGT ที่มีอยู่ (DSI/SDA) 
  • การฉีด Sorbacal® SP ก่อนหรือหลังกระบวนการ SDA สำหรับการกำจัด HCl และ SO2 วิธีผสมที่ใช้อย่างแพร่หลายนี้มักถูกเรียกว่าการดูดซับแบบแห้ง 3/4 หรือแบบปรับแต่ง แบบแห้งปรับสภาพ
  • Sorbacal® SP จะถูกฉีดในขั้นตอนถัดไปเพื่อกำจัด SO2 ที่เพิ่มขึ้นในหม้อไอน้ำ CFB พลังงานถ่านหิน โดยใช้หินปูนสำหรับการกำจัด SO2 ในแหล่งกำเนิด

ข้อดีสำหรับคุณ

กระบวนการแบบผสมแต่ละกระบวนการเป็นโซลูชันที่คิดค้นพิเศษสำหรับความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละท่าน ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถช่วยคุณเลือกกระบวนการและตัวดูดซับที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการ FGT เดิมของคุณให้ดียิ่งขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการลูกค้าเชิงเทคนิคจะสามารถทำการทดลองในโรงงานอย่างเต็มรูปแบบได้ตามการประเมินนี้ ทั้งนี้เพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพของโซลูชันที่นำเสนอ 

ค้นพบโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการและสถานที่ใช้งานของคุณโดยการติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา