กรุณาได้โปรดโทรกลับ กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อ

กระบวนการแบบเปียก

ระบบฟอกอากาศแบบเปียก

ในกระบวนการบำบัดไอเสียแบบเปียก (ระบบฟอกอากาศแบบเปียก) ที่ออกแบบมาเพื่อการกำจัดแก๊สกรด ไอเสียจะถูกทำให้เย็นลงผ่านการระเหยของน้ำให้ต่ำกว่าจุดน้ำค้างของกรด (50 – 70 °C) หลังจากนั้น ไอเสียจะไหลผ่านของเหลวฟอกอากาศ มันอาจจะเป็นน้ำหรือสารละลายด่างก็ได้ ส่วนประกอบแก๊สกรดจะละลายในของเหลวฟอกอากาศ และปฏิกิริยากับตัวดูดซับแบบด่างจะทำให้มันเป็นกลาง ผลจากปฏิกิริยาจะยังคงละลายอยู่ในของเหลวฟอกอากาศ (ส่วนใหญ่คือแคลเซียมคลอไรด์) หรือมันอาจตกตะกอนเป็นของแข็ง (ปฏิกิริยาซัลไฟต์ CaSO3 และแคลเซียมซัลเฟต CaSO4) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการละลายน้ำ  

โซลูชัน Lhoist

เรานำเสนอ Sorbacal® C ตัวดูดซับหินปูน (CaCO3) ที่มีขนาดอนุภาคหลากหลายแบบ ซึ่งสามารถสั่งทำสำหรับอุปกรณ์ในกระบวนการฟอกอากาศแบบเปียกของคุณได้ ตัวดูดซับ Sorbacal® C มีความบริสุทธิ์และความขาวสูง ดังนั้นมันจึงสามารถเพิ่มมูลค่าของผลพลอยได้ยิปซัมได้ด้วย 

ข้อดีสำหรับคุณ

การฟอกอากาศแบบเปียกนั้นมีประสิทธิภาพอย่างมากสำหรับการกำจัดแก๊สกรด มันมีอัตราการกำจัดที่สูงมาก (> 99%) สำหรับ HCl, HF และ SO2 พร้อมทั้งใช้ตัวดูดซับน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่วิธีนี้มีการลงทุนสูงและต้องได้รับการบำบัดอย่างเข้มงวดก่อนการปล่อยขั้นสุดท้าย เนื่องจากกระบวนการนี้สามารถใช้หินปูนที่มีราคาเหมาะสม (CaCO3) มันจึงได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ต้องการรักษาคุณภาพให้คงที่และรักษาความมั่นคงของการผลิต 

Lhoist เป็นพันธมิตรที่ดีเลิศสำหรับกระบวนการ FGT ประเภทนี้ เนื่องจากเรามีเครือข่ายโรงงานจำนวนมากซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยหินปูนบริสุทธิ์สูง และเรามีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากการฟอกอากาศไม่สามารถกำจัด SO3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นอาจจำเป็นต้องมีการรวมกระบวนการนี้เข้ากับ DSI เพื่อลด SO3

ค้นพบโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการและสถานที่ใช้งานของคุณโดยการติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา