กรุณาได้โปรดโทรกลับ กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อ

กระบวนการแบบแห้ง

โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการแบบแห้งจะพ่นตัวดูดซับแบบแห้งไปยังไอเสียก่อนเครื่องจับอนุภาค ยกเว้นสำหรับตัวดูดซับแบบแพคเบด (PBA) โดยปกติแล้ว เครื่องจับอนุภาคจะเป็นถุงกรองหรือเครื่องจับอนุภาคแบบไฟฟ้าสถิตย์  

กระบวนการแบบแห้งได้รับการออกแบบมาเพื่อกำจัดส่วนผสมของแก๊สกรด (โดยหลักคือ HCl, SO2, SO3) โดยการทำให้เป็นกลางด้วยตัวดูดซับแบบด่าง กระบวนการแบบแห้งทั้งหมดสามารถใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ Ca(OH)2 ได้และจะไม่ทิ้งของเหลวให้บำบัด ซึ่งแตกต่างจากระบบแบบเปียก 

อ่านต่อ

Lhoist นำเสนอตัวเลือกตัวดูดซับ Sorbacal® และ Minsorb® อย่างเต็มรูปแบบสำหรับกระบวนการแบบแห้งหลากหลายประเภท ข้อดีของมันประกอบด้วย:

 • ประสิทธิภาพการกำจัดแก๊สที่เหนือกว่า
 • การใช้ตัวดูดซับที่น้อยกว่า
 • สร้างสิ่งตกค้างที่น้อยลง

กระบวนการแบบแห้งยังเหมาะสมสำหรับการกำจัดมลพิษขนาดเล็กผ่านการฉีดสารผสม Sorbacal® กับผงถ่านกัมมันต์ (PAC) โค้กลิกไนต์ หรือ Minsorb® มลพิษขนาดเล็กหลักที่ต้องกำจัดคือปรอท (Hg) ส่วนประกอบอินทรีย์ เช่น ไดออกซิน/ฟิวแรน (PCDD/PCDF), โพลีคลอริเนตไบฟีนิล (PCBs), โพลีไซคลิกอะโรเมติก ไฮโดรคาร์บอน (PAHs) และกลิ่น 

ตัวดูดซับนี้สามารถฉีดแยกกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ หรือในรูปแบบของสารผสมเฉพาะเพื่อกำจัดส่วนผสมแก๊สกรดและมลพิษขนาดเล็กก็ได้ สามารถจับโลหะที่ระเหยได้ เช่น ซีลีเนียมและสารหนู โดยใช้ปฏิกิริยาทางเคมีกับตัวดูดซับแคลเซียมไฮดรอกไซด์และไม่จำเป็นต้องมีตัวดูดซับอื่น ๆ กระบวนการแบบแห้งพร้อมกับตัวดูดซับคุณภาพสูงแบบสั่งทำจะนำเสนอประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและลดการผลิตสารตกค้าง ดังนั้นจึงลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดมัน ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถใช้ประสบการณ์ด้านกระบวนการที่ยาวนานของพวกเขาเพื่อช่วยเหลือคุณในการปรับแต่งกระบวนการแบบแห้งของคุณได้ 

การฉีดวัสดุดูดซับแบบแห้ง (DSI)

DSI เป็นกระบวนการบำบัดไอเสียที่ง่ายและอเนกประสงค์ วิธีนี้ใช้การฉีดตัวดูดซับแบบแห้งหนึ่งประเภทหรือมากกว่านั้นไปยังสารพิษก่อนหน้าเครื่องกรอง ซึ่งโดยปกติแล้วคือถุงกรองหรือเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตย์ ตัวดูดซับทำปฏิกิริยากับมลพิษในขั้นตอนเดียว DSI ช่วยให้สามารถกำจัดส่วนผสมแก๊สกรดที่มีแคลเซียมไฮดรอกไซด์ Ca(OH)2 และมลพิษขนาดเล็ก (เช่นผสมกับ PAC) ได้เป็นต้น 
ปฏิกิริยาระหว่างมลพิษในสถานะแก๊สและตัวดูดซับเกิดขึ้นในเครื่องปฏิกรณ์หรือท่อไอเสีย และเกิดต่อในฟิลเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในถุงกรอง เครื่องมือกรองในกระบวนการภายหลังจะดักจับผลที่เกิดจากปฏิกิริยาและเถ้าลอยจากกระบวนการดังกล่าว 

โซลูชัน Lhoist

ประสิทธิภาพของ DSI ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนั้น ๆ: 

 • อุณหภูมิและความชื้นของไอเสีย
 • ความเข้มข้นของมลพิษ
 • การกระจายของตัวดูดซับ
 • ระยะเวลาการตกค้าง
 • คุณภาพของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ รวมถึง Ca(OH)2  ที่มีพื้นที่พื้นผิวและปริมาตรรูพรุนเฉพาะ
 • หน่วยการกรอง

มีการสาธิตว่า DSI และผลิตภัณฑ์ Sorbacal® สามารถบรรลุประสิทธิภาพการกำจัดได้สูงมาก (มากถึง > 95% สำหรับ SO2 และ > 99% สำหรับ SO3, HF และ HCl) 

ข้อดีสำหรับคุณ

 • วิธีจัดการมลพิษหลากหลายประเภท
 • ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ำ
 • การปล่อยแก๊สต่ำ
 • ระยะเวลาจำกัดตั้งแต่ช่วงการออกแบบไปจนถึงการดำเนินการ
 • การสูญเสียด้านการผลิตระหว่างการติดตั้งต่ำ
 • ไม่ใช้น้ำหรือปล่อยน้ำ
 • ไม่มีผลกระทบต่ออุณหภูมิไอเสีย 
 • ใช้พลังงานน้อยมาก
 • เทคโนโลยีเพิ่มเติมที่ยืดหยุ่น 

กระบวนการ DSI สามารถปรับแต่งเพื่อตอบสนองต่อข้อจำกัดด้านการปล่อยแก๊สที่เข้มงวดหรือการกำจัดมลพิษเพิ่มเติมได้ด้วยการกำหนดใช้ตัวดูดซับที่ดีที่สุดและปรับแต่งระบบ DSI

การไหลเวียนของเครื่องฟอกแห้ง (CDS)

เริ่มแรกแล้ว เทคโนโลยี CDS ได้รับการพัฒนาสำหรับการกำจัด SO2 ในโรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน ทุกวันนี้ มีการใช้งานมันในกระบวนการบำบัดไอเสียสำหรับเตาเผาอุตสาหกรรมและหม้อต้มซึ่งใช้ขยะชีวมวล ขยะอุตสาหกรรม หรือขยะในเมืองเป็นเชื้อเพลิง กระบวนการ CDS สามารถกำจัดส่วนประกอบแก๊สกรดและมลพิษขนาดเล็กได้ วิธีนี้ใช้การหมุนเวียนของสิ่งตกค้างกรองซึ่งประกอบไปด้วยผลของปฏิกิริยาตัวดูดซับและเถ้าลอยจากฟิลเตอร์ เครื่อง CDS ทำงานโดยใช้ตัวดูดซับแบบแคลเซียมเท่านั้น 

กระบวนการ CDS ประกอบด้วยเครื่องปฏิกรณ์และตามด้วยฟิลเตอร์อนุภาค ของแข็งส่วนใหญ่จากฟิลเตอร์ได้รับการส่งกลับไปยังเครื่องปฏิกรณ์ ซึ่งมีการเพิ่มตัวดูดซับใหม่เข้าไป โดยส่วนใหญ่แล้ว จะมีการฉีดน้ำเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์หรือบนส่วนของแข็งเพื่อควบคุมอุณหภูมิและเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการกำจัด การติดตั้งบางแห่งใช้ปูนเผา (CaO) ซึ่งได้รับการผสมกับน้ำก่อนนำเข้าไปยังกระบวนการ CDS 

โซลูชัน Lhoist

แม้ว่าดั้งเดิมแล้ว CDS ใช้ปูนขาวมาตรฐานเท่านั้น แต่ประสบการณ์ในระยะเวลาอันใกล้ได้แสดงให้เห็นว่าตัวดูดซับ Sorbacal® และกระบวนการหมุนเวียนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดแก๊สกรดให้ดียิ่งขึ้น หากมีความต้องการกำจัดมลพิษขนาดเล็กแล้ว สามารถทำได้โดยการเพิ่ม PAC โค้กลิกไนต์หรือ Minsorb®

ข้อดีสำหรับคุณ

การหมุนเวียนสิ่งตกค้างจะลดการใช้งานตัวดูดซับ อีกทั้งยังทำให้ระบบสามารถบรรลุระดับการกำจัดแก๊สกรดที่สูงได้: มากกว่า 99% สำหรับ SO2, SO3, HF และ HCl

เทคโนโลยี CDS กำลังได้รับความนิยมเนื่องจากใช้ต้นทุนน้อยกว่ากระบวนการแบบเปียกและเนื่องจากเป็นวิธีการที่ใช้ได้กับมลพิษหลายประเภท Lhoist และซัพพลายเออร์และนักออกแบบอุปกรณ์กำลังพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบำบัดแก๊สและลดการใช้งานตัวดูดซับ

ตัวดูดซับแบบแพคเบด (PBA)

โดยส่วนใหญ่แล้ว เทคโนโลยีนี้ใช้ในอุตสาหกรรมอิฐเซรามิกและกระเบื้องสำหรับกระบวนการบำบัดไอเสียของเตาเผาอุโมงค์ เพื่อจับ HF, SO3 และ HCl จากไอเสียที่มีอัตราการไหน้อย ในกระบวนการ PBA ไอเสียเดินจะไหลข้ามหรือไหลย้อน ผ่านทางหอเผาไหม้ที่เต็มไปด้วยตัวดูดซับแบบเม็ด ตัวกระทำปฏิกิริยานี้จะตกลงด้านล่างเนื่องจากแรงโน้มถ่วง ผ่านหอเผาไหม้ และกำจัดออกที่ด้านล่างของ PBA ประสิทธิภาพของการกำจัดของ PBA แบบดั้งเดิมโดยใช้หินปูนนั้นค่อนข้างสูงสำหรับ SO3 และ HF (> 95-98%) แต่ค่อนข้างต่ำสำหรับ HCl (20-30%) และ SO2 (10-20%)

โซลูชัน Lhoist

Sorbacal® C ซึ่งเป็นตัวดูดซับหินปูน CaCO3 ธรรมชาติในรูปแบบของ “เศษ” นั้นมักใช้สำหรับ PBA สำหรับประสิทธิภาพการกำจัดที่ดียิ่งขึ้น เราแนะนำ Sorbacal® G: อนุภาคแบบเม็ดทรงกลมที่ประกอบด้วย CaCO3 และ Ca(OH)2 ส่วนประกอบ Ca(OH)2 ที่หลงเหลือในส่วนผสมที่มีความพรุนและพื้นที่พื้นผิวแบบเม็ดจะช่วยเพิ่มอัตราการกำจัดให้สูงขึ้นได้เป็นอย่างมากสำหรับ HCl (> 70%) และ SO2 (30-35%) เมื่อใช้ PBA แบบหลายขั้นตอน อัตราการกำจัดสามารถเพิ่มสูงขึ้นได้อีกสำหรับ HCl และ SO2 (>80%) 

ข้อดีสำหรับคุณ

PBA เป็นอนุภาคที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรมซึ่งมีการปล่อยมลพิษแบบกรดอย่างสูง Sorbacal® G เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดHCl และ SO2 ได้มากขึ้น ดังนั้นมันจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในกระบวนการ PBA สำหรับการใช้งานแบบใหม่ เช่น การกำจัดซัลเฟอร์ของเครื่องยนต์ดีเซลทางน้ำ 

ตัวเลือกผลิตภัณฑ์ของเรา

การฉีดวัสดุดูดซับเตาหลอม (FSI)

ใน กระบวนการ นี้ แคลเซียมไฮดรอกไซด์แบบแห้ง (Ca(OH)2) จะถูก ฉีดโดยตรงไปยังเตาเผา ที่อุณหภูมิ 850-1,050°C หรือก่อนการติดตั้ง FGT เพิ่มเติมใด ๆ 

ตัวดูดซับจะแตกตัวอย่างเป็นปูนเผาในรูปแบบที่มีรูพรุนและพร้อมสำหรับการทำปฏิกิริยาเป็นอย่างมากในทันที ซึ่งจะทำให้ SO2 เป็นกลาง ภายใต้สภาพเช่นนี้ การจับแก๊สจะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากเนื่องจากจะไม่มีการทำปฏิกิริยาที่แข่งขันกับ CO2 ในอุณหภูมิสูงเช่นนี้ การจับแก๊สกรดฮาโลเจนมีข้อจำกัดมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ตัวดูดซับที่ฉีดเข้าไปจะยังคงทำปฏิกิริยาในกระบวนการต่อมาเพื่อกำจัดมลพิษเหล่านี้ 

โซลูชัน Lhoist

Sorbacal® SPS ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับการใช้งานที่มีความต้องการสูงนี้

ข้อดีสำหรับคุณ

เมื่อรวมกับการติดตั้ง FGT ในขั้นตอนต่อไป FSI จะเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นเป็นอย่างมากสำหรับการเตรียมการบำบัดแก๊สที่มี SO2 จำนวนมากหรือการบำบัดแก๊สที่เต็มไปด้วย SO2 

ตัวเลือกผลิตภัณฑ์ของเรา

หม้อไอน้ำแบบฟลูอิดไดซ์เบด (หมุนเวียน) (CFB/FBB)

ในหม้อไอน้ำแบบฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน (CFB) หรือหม้อไอน้ำแบบฟลูอิดไดซ์เบด (FBB) อนุภาคเชื้อเพลิงจะค้างอยู่ในเบดร้อน (800-900°C) ที่เต็มไปด้วยวัสดุแข็งแบบฟลูอิดไดซ์: เชื้อเพลิง ทราย ขี้เถ้า ฯลฯ จะมีการเป่าอากาศผ่านเบดนี้เพื่อให้มันยังคงอยู่ในสถานะแบบฟลูอิดไดซ์และเพื่อมอบออกซิเจนสำหรับการเผาใหม้ เมื่อเพิ่มหินปูน CaCO3 ไปยังเบดร้อน มันจะสลายตัว และส่งผลในการกำจัด SO2 แบบคัดเลือกเช่นเดียวกับกระบวนการ FSI

โซลูชัน Lhoist

Lhoist ได้พัฒนาหลากหลายผลิตภัณฑ์หินปูนของ Sorbacal® C ด้วยการกระจายละอองขนาดเล็กที่ปรั
บแต่งให้เข้ากับสภาพการไหลเวียนของเทคโนโลยีการเผาไหม้ CFB/FBB ที่แตกต่างกัน การผสมมันกับเ
ชื้อเพลิงจะช่วยให้อนุภาคหินปูนคงอยู่ในฟลูอิดไดซ์เบดได้นานยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัด SO2 ในแหล่งกำเนิด 

ข้อดีสำหรับคุณ

การกำจัด SO2 ในแหล่งกำเนิดเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและง่ายสำหรับการควบคุม SO2 ในโรงงานที่ใช้งานเทคโนโลยี CFB/FBB เมื่อใช้งานร่วมกับการติดตั้ง FGT ในขั้นตอนต่อไป มันจะช่วยทำการบำบัดล่วงหน้า
สำหรับแก๊สที่เต็มไปด้วย SO2 ได้ 

ตัวเลือกผลิตภัณฑ์ของเรา

ค้นพบโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการและสถานที่ใช้งานของคุณโดยการติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา