กรุณาได้โปรดโทรกลับ กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อ

ข้อจำกัดความรับผิดทางกฎหมาย

เว็บไซต์ SORBACAL® เอเชีย

เอกสารนี้อ้างอิงถึงเว็บไซต์ www.sorbacal.com/asia_th ที่ Lhoist Group (“Lhoist”) เป็นเจ้าของ ข้อกำหนดของประกาศทางกฎหมายนี้มีผลต่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ทุกท่าน Lhoist ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขประกาศทางกฎหมายนี้ได้ทุกเมื่อ

หากท่านมีความกังวลหรือปัญหาใดๆ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Lhoist ภายในประเทศของท่านหรือส่งอีเมลมาที่ info@lhoist.com


1. Grupo Lhoist

สามารถติดต่อ Lhoist ได้ผ่านทาง:
Lhoist S.A.
Rue Charles Dubois 28
B-1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Belgium
www.lhoist.com
info@lhoist.com
หมายเลข Crossroads Bank for Enterprises : 0459.399.522
การลงทะเบียนหน่วยงานตามกฎหมาย: Nivelles
โทร: +32 (0)10 230 711
แฟกซ์: +32 (0)10 230 950


2. ข้อจำกัดความรับผิด

2.1. ข้อมูลบนเว็บไซต์

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้คือ เพื่อมอบข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอของ Lhoist ในตลาดทั่วโลก ประกอบด้วยบริการแบบปรับแต่งได้สำหรับ กระบวนการบำบัดไอเสีย(FGT) ซึ่งรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและบริการในเครือของ Sorbacal®, Minsorb® , HydratexTM และอื่นๆ สำหรับข้อมูลบางประเภท Lhoist อ้างอิงจากแหล่งที่มาภายนอก

ถึงแม้ว่า Lhoist พยายามที่จะมอบข้อมูลที่แม่นยำและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์จะมีเนื้อหาครบถ้วน หรือข้อมูลทั้งหมดที่มอบให้ในที่นี้จะแม่นยำหรือสมบูรณ์ ดังนั้น Lhoist จะไม่เป็นตัวแทนหรือให้การรับประกันใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่มอบให้ในที่นี้ ไม่ว่าจะแสดงออกอย่างชัดเจนหรือแสดงออกโดยนัย และ Lhoist จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานข้อมูลใดๆ ที่มอบให้ภายในเว็บไซต์นี้ - หรือบนเว็บไซต์อื่นที่อ้างอิงจากที่นี่ – และไม่รับผิดชอบต่อการขาดหายของข้อมูลเฉพาะบางประการ

ข้อมูลที่มอบให้ในที่นี้ไม่ควรได้รับการตีความว่าเป็นข้อเสนอในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือการเข้าสู่ข้อตกลง ยกเว้นว่าได้มีการแถลงอย่างชัดเจนในทางตรงกันข้าม ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้จะไม่มีอำนาจเหนือกว่าหรือแทนที่ข้อกำหนดในสัญญาใดๆ ระหว่าง Lhoist และลูกค้า ผู้ให้บริการหรือซัพพลายเออร์ของตน

Lhoist ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า

ผู้ที่ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ควรเป็นบุคคลที่มีทักษะและความชำนาญ ทั้งนี้ควรใช้วิจารณญาณและประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง และข้อมูลดังกล่าวจะไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ใดๆ รวมกับสารอื่นๆ หรือในกระบวนการอื่นๆ

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเรามีความสามารถในการใช้งานและสภาพการใช้งานหลากหลายประเภท ทั้งยังไม่ได้อยู่ภายใต้ความควบคุมของเรา ผู้ใช้จึงมีหน้าที่ที่จะยืนยันว่าตนปฏิบัติตามการใช้งานที่ได้รับการพิจารณามาอย่างดีแล้ว และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่ปรับใช้ ดังนั้น ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ปรับใช้ในประเทศของผู้ใช้

การเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลที่มอบให้ในที่นี้ไม่ได้เป็นการยินยอมอนุญาตต่อสิทธิบัตรหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆแต่อย่างใด ในท้ายที่สุดแล้วผู้ใช้ต้องเป็นบุคคลที่ตัดสินถึงความเหมาะสมของข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ สำหรับการใช้งานตามที่พิจารณาวิธีการใช้งานและพิจารณาว่าได้มีการละเมิดสิทธิบัตรหรือกรรมสิทธิ์อื่นใดของบุคคลที่สามหรือไม่

2.2. การเข้าถึง ไฮเปอร์ลิงก์และเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ท่านยอมรับว่าจะรับความเสี่ยงในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และเนื้อหาทั้งหมดและการใช้งาน

ลิงก์ที่แสดงในเว็บไซต์นี้สามารถทำให้เข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นได้ ดังนั้น ข้อมูลทั้งหมด ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการใช้งานต่างๆ และ/หรือการใช้งานที่กำหนดในเว็บไซต์อื่นๆ จะใช้งานได้ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่ปรับใช้กับประเทศเหล่านั้นเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี ดังนั้น ผู้ใช้จึงมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบว่าตนปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ปรับใช้

Lhoist จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความถูกต้องหรือด้านอื่นๆของข้อมูล ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว หรือการวิจัยและการประเมินใดๆ และจะไม่มอบการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล บริการและผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดยบุคคลที่สามและ/หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของพวกเขา ดังนั้น Lhoist จะไม่รับผิดต่อการสูญเสีย ความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวและเกิดขึ้นจากบุคคลที่สาม บริการ ผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ของพวกเขา เรานำเสนอลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นเพียงเพื่อความสะดวก และท่านต้องรับความเสี่ยงในการใช้งานเอง และเราแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์บุคคลที่สามอย่างละเอียดถี่ถ้วน


3. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดย Lhoist สิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและโครงสร้างของเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรูปภาพ วิดีโอ ข้อความ โลโก้ สโลแกน ชื่อธุรกิจ ฯลฯ ต่างได้รับการสงวนสิทธิ์

สิทธิ์เหล่านี้ได้รับการปกป้องโดยกฎหมายและกฎระเบียบในประเทศและระหว่างประเทศซึ่งผู้เยี่ยมชมทุกท่านต้องปฏิบัติตาม สิทธิ์ดังกล่าวอาจมาจาก Lhoist หรือจากหน่วยธุรกิจของเรา หรือจากบุคคลที่สาม แล้วแต่กรณี ในกรณีหลัง เมื่อเหมาะสมและเป็นไปได้ Lhoist อาจกล่าวอ้างอิงไปยังเจ้าของสิทธิ์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของเรา

การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ (ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ ® และ ™) บนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการลงทะเบียนของ “S.A. Lhoist Recherche et Développement” หรือหนึ่งในบริษัทในเครือของเรา ยกเว้นจะได้รับการระบุเป็นอย่างอื่น

ห้ามทำซ้ำ ออกอากาศ สื่อสารหรือเปิดเผยเว็บไซต์นี้และเนื้อหาบนเว็บไซต์ (หรือบางส่วนในนั้น) ต่อสาธารณะไม่ว่าจะในทางใดก็ตามโดยที่ Lhoist และ/หรือหน่วยธุรกิจของเราไม่ได้ให้การยินยอมล่วงหน้าอย่างชัดเจนในทางลายลักษณ์อักษร

ท่านสามารถพิมพ์เนื้อหาที่คัดลอกออกมาจากเว็บไซต์เพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่ในทางพาณิชย์สำหรับตัวท่านเองได้ แต่สำเนาเอกสารที่ท่านพิมพ์เหล่านั้นต้องมีประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์คือ:

"อนุญาตให้ทำการคัดลอกเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ในทางพาณิชย์ แต่ต้องแจ้งแหล่งที่มา: © Lhoist, 2017. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด"

หากท่านได้เชื่อมโยงจากเว็บไซต์บุคคลที่สามใดๆ มายังเว็บไซต์นี้ ท่านควรแจ้งให้ทางเราทราบ

แหล่งที่มารูปภาพ: Lhoist Group, shutterstock, thinkstock, fotolia


4. การปกป้องข้อมูล

4.1. ข้อมูลที่ได้รับการเก็บและจัดเก็บโดยอัตโนมัติ

เซิร์ฟเวอร์เว็บของ Lhoist จะเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยอัตโนมัติ ข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บโดยทั่วไปประกอบไปด้วยชื่อโดเมนของผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของท่าน ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชมไปยังอินเทอร์เน็ต และประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ของผู้เยี่ยมชม ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม เวลาเฉลี่ยที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา หน้าที่เยี่ยมชม ข้อมูลที่ได้รับการค้นหา เวลาการเข้าถึงและสถิติที่เกี่ยวข้องอื่นๆ Lhoist ใช้ข้อมูลนี้โดยรวมเพื่อวัดการใช้งานเว็บไซต์ของตน และเพื่อจัดการและพัฒนาต่อไป

บางหน้าในเว็บไซต์นี้อาจจัดวางข้อมูลชิ้นเล็ก ๆ ที่เรียกว่า "คุกกี้" ไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชม โดยทั่วไปแล้ว คุกกี้จะมอบหมายเลขพิเศษให้กับผู้เยี่ยมชมที่ไม่มีความหมายอื่นใดนอกเหนือจากในเว็บไซต์ที่เป็นผู้มอบหมายเท่านั้น เทคโนโลยีนี้ไม่เก็บข้อมูลระบุตัวตนของผู้เยี่ยมชม และข้อมูลนี้จะอยู่ในรูปแบบเชิงรวมเช่นเดียวกัน วัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีนี้และข้อมูลที่มอบให้คือการช่วยเหลือเราในการปรับปรุงเว็บไซต์และวิธีการใช้งานของท่าน เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้ผู้ใช้ปฏิเสธหรือยอมรับฟีเจอร์คุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคุกกี้อาจมีความจำเป็นสำหรับการนำเสนอบางฟีเจอร์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ให้กับท่าน (เช่น การส่งต่อข้อมูลแบบปรับแต่งสำหรับแต่ละบุคคล)

4.2. การปกป้องข้อมูลส่วนตัว

Lhoist มุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ แม้ว่าท่านจะสามารถเข้าชมเนื้อหาส่วนใหญ่ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่ต้องมอบข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านเอง แต่ในกรณีที่ท่านต้องการติดต่อเรา ท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เมื่อท่านส่งข้อความให้กับเรา จะมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้หรือต้องการ หรือเพื่อตอบคำถามของท่านในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ได้รับการใช้งานหรือประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

จะไม่มีการมอบข้อมูลให้กับบุคคลที่สามใดๆ โดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากท่านอย่างชัดแจ้ง

หากท่านต้องการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่าน ขอให้ลบข้อมูลดังกล่าว หรือแก้ไขข้อมูลใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง โปรดส่งคำร้องขอที่ลงวันที่และลงนามไปยัง Lhoist ตามที่อยู่ที่แจ้งข้างบนหรือส่งอีเมลให้กับเรา (info@lhoist.com)

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้สร้างสิทธิ์ตามสัญญาหรือสิทธิ์ทางกฎหมายอื่นใดสำหรับฝ่ายใดหรือในนามของฝ่ายใ

เว็บไซต์นี้อาจประกอบไปด้วยลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น คำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ดังกล่าว และ Lhoist จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการด้านความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้

เรายังขอย้ำเตือนว่าการส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต (เช่น การส่งอีเมล) อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้ เราไม่สามารถรับประกันการปกป้องข้อมูลของท่านจากการเข้าถึงโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้รับอนุญาตได้


5. กฎหมาย

เนื้อหาของเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายของเบลเยียมและควรได้รับการตีความภายใต้กฎหมายดังกล่าวเท่านั้น